SUNDAY 24 MARCH 2019

Archivos por Etiqueta: Narón

André Abeledo cualifica a xuntanza con Santiago Font conselleiro delegado de POLIGAL como “decepciónante e inútil reunión”

Decepciónante e inútil reunión. Así cualifica André Abeledo a xuntanza con Santiago Font conselleiro delegado de POLIGAL . “Foi como falar cunha parede”.

Abeledo entende que Santiago Font viña a comunicar a decisión do Grupo Empresarial de pechar a súa planta en Narón, e non tiña o menor interese en buscar alternativas ou artellar solucións para evitar o peche.

Ademais Abeledo afeoulle a Font a oferta de recolocar a uns 20 traballadores para “aproveitar” a súa gran experiencia, é algo case insultante, é recoñecer a valía dos traballadores e pretender que teñan que emigrar para seguir traballando en Polonia ou Portugal.

André Abeledo indicoulle aos representantes da empresa, que o único que sacaba en limpo da posición do grupo empresarial é que recoñecen o brutal impacto que para unha comarca tan castigada como Ferrolterra ten este feche, que son conscientes do drama que supón para máis de cen familias este feche, que saben que van a botar a rúa a traballadores cunha idade media de entre 45 e 50 anos, e que a pesar de todo pretenden seguir adiante co feche.

Abeledo insistiu na deslocalización encuberta ao pechar a planta en Narón, “vostedes deixan de ter plantas no estado español con esta decisión, é unha decisión ata antipatriótica”.

Abeledo advertiu que “non imos a agardar ao concurso de acredores, nin a decisións xudiciais para dar resposta a esta decisión medida en termos económicos e non humanos”.

“Vostedes nos empuxan a unha longa loita político social. Que vai ser mala para todos, e tamén pasará factura ao seu grupo empresarial”.

Apoio a folga feminista do 8 de marzo

Candidato a Alcaldía de NARÓN POR DIANTE

Intervención no Pleno 28/02/2019:

Como pai dun neno e unha nena, os quero iguais, cos mesmos dereitos.

Non quero que ningún político, ningún relixioso, ningún home, crease con dereito a decidir pola miña filla, a decidir sobre o seu corpo, sobre a súa vida. Non quero que saia a rúa con medo.


Fai pouco dicía o novo líder da ultradereita española  Pablo Casado, sobre as embarazadas: “Creo que es bueno que las mujeres sepan lo que llevan dentro”. Vai ser que o famoso master era de xinecoloxía e obstetricia.

Defenden agora  unha “lei de apoio a maternidade”. Que eu chamaría de “partos patrioticos”.

A defenden os mesmos que coas súas reformas laborais fan imposible a conciliación familiar, que permiten salarios de miseria e que os servizos básicos sexan un luxo.

E veñen agora dando solucións en branco e negro, e querendo decidir como naqueles escuros tempos sobre o corpo e a vida das mulleres.

A folga feminista é ante todo unha convocatoria que denuncia ás desigualdades, as discriminacións e as violencias estruturais que sofre máis da metade da poboación mundial, as mulleres, pero tamén de reivindicación dun novo modelo social, xusto, democrático e igualitario.

Porque o feminismo é un movemento que loita pola igualdade de todas e todos.

Non é unha folga de comunistas, nin de radicais da esquerda, como pretenden dende a dereita, é unha folga de mulleres que loitan polos seus dereitos, que loitan pola igualdade.

Sen dubida a folga feminista é tamén unha resposta a un sistema baseado na desigualdade.

En todo o mundo, as mulleres gañan só entre o 60 e o 75 por cento do salario dos homes en traballo similares. A longo prazo, esta fenda salarial afecta ás súas pensións.

Na Galiza a fenda salarial entre mulleres e homes sitúase nun 30%. Esta é a porcentaxe na que debemos incrementar os ingresos medios das mulleres para igualar o dos homes e conseguir equiparación retributiva.

·         As mulleres están desprotexidas fronte ás agresións sexuais e as violacións; dende 2016 cometéronse 89 agresións sexuais múltiples no Estado Español.

·         A folga é unha resposta aos continuos asasinatos de mulleres pola violencia machista.

·        É unha resposta a notoria expansión que está adquirindo o debate e a demanda dos ventres/úteros de aluguer, non o esquezamos, que son as mulleres empobrecidas quenes vense obrigadas a esta forma de explotación. Os ventres de aluguer serán os das fillas das traballadoras e traballadores, non das fillas dos millonarios.

·         É unha resposta ao drama das miles e miles de mulleres e nenas  traficadas para consumo sexual.

·         É unha resposta de apoio as mulleres migrantes que sofren maiores violencias no proceso migratorio e discriminacións xenófobas e racistas.

O 8 de Marzo as mulleres participarán nunha folga histórica, será unha demostración de forza como primeiro paso a mudar o mundo.

Máis tamén serán estas mesmas mulleres as sepultureiras da ultradereita, dos que poñen en entretido os dereitos xa conquistados, dos que pretenden devolvernos a catacumba do pensamento.

A FOLGA FEMINISTA, É A FOLGA POLA IGUALDADE.

Nova xornada de loita dos traballadores de POLIGAL. André Abeledo participou na marcha ata o Concello de Narón

André Abeledo candidato a Alcaldía de NARÓN POR DIANTE reuniuse xunto con Yolanda Díaz Parlamentaria de EnMarea, cos representantes das traballadoras e traballadores de POLIGAL.

Abeledo critica a actuación do GRUPO PERALADA, unha empresa dedicada tamén a montar casinos e salas de xogo, que quere tratar aos traballadores de POLIGAL como simples fichas dun taboleiro de xogo.

Tamén critica a covarde maneira en que o Conselleiro Delegado comunicou aos representantes sindicais, ao novo comité recen constituído, a decisión de que a empresa entrase en concurso de acredores, o fixo por vídeo conferencia, con premeditación e aleivosía.

O concurso de acredores ademais foi rexistrado en Barcelona un Venres, un xeito máis de complicar a resposta dos traballadores e tratar de poñer todos os obstáculos posibles a hora de que poidan defender os seus dereitos.

André Abeledo denuncia que esta actuación forma parte da estratexia de deslocalización que empresarios sen escrúpulos sen mais patria que o seu bolso, nin mais bandeira que a súa carteira, están a levar acabo para conseguir mais beneficios, e non por que teñan perdidas.

Tamén esta decisión de peche de POLIGAL tan repentina parece unha represalia a sentenza gañada polos traballadores no seu momento, que agora pola inanición da empresa, obrigou a que os traballadores pedisen  ao Xuíz a súa execución, unha execución que obrigaría a POLIGAL a inverter 6 millóns de euros para moderniza a súa planta en Narón.

Unha das probas máis claras do que décimos, e que POLIGAL inverteu 9 millóns de euros fai pouco na súa nova planta en Portugal, e agora inverteron 40 millóns de euros para abrir outra planta en Polonia.

Para colmo no seu momento POLIGAL solicitou as axudas do Plan Ferrol, que recibiron para modernizar a empresa en Narón, pero que nunca utilizaron e finalmente devolveron. Unha proba máis desta estratexia de peche.

Abeledo tamén fai fincapé en que as plantas de Narón, Portugal e Polonia, son subministradoras directas da propia empresa, pois subministran de produto soamente dentro do propio grupo, a “POLIGAL GLOBAL SERVICES”.

Polo que a empresa podería comprar por debaixo do prezo de produción para logo vender a prezo normal, e causar un desaxuste financeiro en calquera das súas plantas.

André Abeledo entende que detrás do peche atopase unha xestión desleal, unha falta de inversión que deixou a planta de Narón anticuada como estratexia de delocalización.

Lembremos que a Planta de Narón e a matriz de todo o grupo empresarial, en Narón naceu POLIGAL. E que a media de idade destes traballadores e traballadoras ronda os 50 anos, todo un drama para estas familias, falamos duns traballadores que estiveron dispostos a conxelar os seus salarios para poder sacar adiante a empresa.

Abeledo indica que en moitos países Europeos avanzados, como Alemaña, ou Francia, esta actuación empresarial non sería posíbel, posto que loxicamente teñen unha lei de antideslocalización.

Debemos esixir ao goberno do estado en función, e sobre todo a Xunta de Galicia que non esta en función aínda que non funcione, que tome medidas para evitar este abuso, e lexisle para evitar abusos futuros e que a nosa comarca e toda a Galiza terminen sendo un deserto.

André Abeledo, candidato a Alcaldía de NARÓN POR DIANTE e Voceiro de EU Narón sumouse na mañá do luns día 25 de Febreiro a marcha das traballadoras e traballadores dende POLIGAL ao Concello onde os representantes dos traballadores reuníronse cos Voceiros dos distintos grupos políticos que forman parte do consistorio.

Os representantes dos traballadores transmitirón aos Voceiros que esta deslocalización faise por intereses meramente empresariais, posto que existe un mercado a nivel mundial e europeo en crecemento. E que agora tanto o Goberno Central como a Xunta de Galicia son responsables por non ter lexislado para defender os intereses dos traballadores e datraballadoras e do noso país.

Abeledo entende necesario que todos os grupos políticos apoien a causa dos traballadores de POLIGAL, máis tamén que dende o Concello debemos esixir a Xunta de Galicia e ao Goberno Central que actúen para evitar este peche abusivo, e que lexislen para defender a industria e os empregos e non os intereses de multinacionais e especuladores.

ABELEDO APOIA AS PROPOSTAS SOBRE O EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO CONCELLO DE NARÓN FEITAS POLO COMITÉ DE EMPRESA

André Abeledo apoia todas as achegas que o presidente do Comité de Empresa de Urbaser S.A. na súa actividade de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos e limpeza pública viaria do concello de Narón ( actual concesionaria do servizo ),  fixo chegar ao Equipo de Goberno mediante un escrito rexistrado o 8   de xaneiro de 2019. Escrito onde os representantes dos traballadores fan unha serie de propostas relativas ao expedinte de contratación do servizo.

Abeledo tamén esixe que o Concello de resposta por escrito aos representantes dos traballadores, posto que a día de hoxe aínda non o fixo. Xa que son as traballadoras e traballadores e os seus representantes sindicais os que mellor coñecen o seu traballo e as súas necesidades.

Parte das achegas do Comité de empresa son as seguintes:

No artigo 9  do prego de cláusulas administrativas particulares que han de rexer a contratación da prestación dos servizos de recolleita de residuos urbanos e limpeza viaria no concello de Narón ( revisión de prezos ), establecese o seguinte :

 variación de los costes salariales pactados en el Convenio Colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado. Si dicha variación fuera superior al incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE), se tomará este último índice como referencia. “.

A actualización de prezos tendo en conta os incrementos salariais do convenio estatal do sector, ou se é menor o incremento das retribucións do persoal ao servizo do sector público, tendo en conta o mesmo, pode supor un problema na negociación colectiva do convenio de centro de traballo vixente na empresa, pois estaría de facto, limitando os incrementos do mesmo, limitando así de xeito indirecto o dereito à negociación colectiva.

Polo tanto neste sentido entendemos sería mais correcto ter en conta os incrementos salariais pactados no convenio colectivo de centro de traballo aos efectos da revisión de prezos.

 

CUSTES DE PERSOAL.

En relación aos custes de persoal, os cálculos feitos para os mesmos deben incluír os custes das axeitacións das xornadas. Así mesmo, deben incluír os gastos derivados da cobertura de Its, vacacións, e calquera cobertura temporal de persoal.

 

CATEGORÍA PEÓN-CONDUTOR

No convenio colectivo non existe a categoría de Peón-Condutor, polo que non ten sentido a inclusión desas prazas nos pregos,  pois colisiona coa potestade da negociación colectiva para definir os grupos profesionais.

 

CATEGORÍA ENCARGADO

No convenio colectivo non figura esta categoría.

André Abeledo, concelleiro de Esquerda Unida en Narón, solicita o estudo de medidas en materia de vivenda e aluguer para a cidade

André Abeledo rexistrou unha Moción onde solicita as seguintes medidas:

1.- Elaborar un censo de vivendas desocupadas de acordo aos criterios establecidos no Real Decreto e instar a Xunta de Galicia a desenrolar o concepto de vivenda valeira.

2.- Estudar a posibilidade de modificar a ordenanza fiscal para establecer un recargo do 50% no IBI daquelas vivendas que se atopen desocupadas, sobre todo terceiras vivendas, vivendas propiedade de entidades bancarias, ou en mans do SAREB.

3.- Estudar a posibilidade de modificar a ordenanza fiscal para establecer un 95% de bonificación daquelas vivendas destinadas ao aluguer con renda limitada.

Abeledo explica que é  unha Moción necesaria logo da aprobación do Real Decreto-lei 21/2018, de 14 de decembro.

André Abeledo indica que no Estado español hai 3,5 millóns de vivendas valeiras, segundo o último censo de poboacións e vivendas dispoñible, realizado en 2011.

En EU Narón temos claro que hai que garantir a función social da vivenda. No seu momento propuxemos o recargo do IBI, as vivendas desocupadas en Narón, pero atopámonos con problemas legais pola ausencia dunha definición clara sobre o que é unha vivenda desocupada.

Pero agora despois da publicación no BOE do Real Decreto-lei 21/2018, de 14 de decembro, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer, que entre outras cousas fai unha reforma da Lei de Facendas Locais regulando o recargo previsto para os inmobles de uso residencial desocupados con carácter permanente, mediante a súa remisión a correspondente normativa sectorial da vivenda, autonómica ou estatal, con rango de lei, ao obxecto de que poida ser aplicado polos concellos mediante a aprobación da correspondente ordenanza fiscal.

Sabemos e recoñecemos que este Decreto chega tarde, cando a maioría dos municipios xa temos aprobado as nosas Ordenanzas Fiscais. Aínda así abre un campo de posibilidades para traballar dende o ámbito municipal para que no haxa casas sen xente, ni xente sen casas.

Entendemos que xa non hai escusas, os Concellos poden a partir de agora adoptar unha serie de importantes medidas.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies