SATURDAY 23 FEBRUARY 2019

Archivos por Etiqueta: Luis Villares

En Marea manifesta a súa “tristura e preocupación” polo auxe da extrema dereita en Andalucía e convida a unha reacción colectiva para ofrecer unha alternativa política afincada en valores republicanos, democráticos e sociais

“Recibimos con moita preocupación o auxe da extrema dereita nas eleccións andaluzas”, asegurou hoxe o voceiro de En Marea, Luís Villares, tras coñecerse os resultados dos comicios autonómicos, nos que a extrema dereita (VOX) acadou 12 escanos e o Partido Socialista perdeu o Goberno depois de 40 anos.

“O debilitamento do bipartidismo polo fartazgo ocasionado pola corrupción encamíñase cara opcións políticas de nova dereita e extrema dereita, e non cara alternativas que como Adelante Andalucía presentábase coa bandeira da rexeneración e os dereitos sociais”, precisou Villares que considera que esta situación “debe facernos reflexionar especialmente sobre dous aspectos: a incapacidade da formulación actual da esquerda rupturista de aglutinar unha alternativa de rexeneración política e ilusión social nunha sociedade castigada polo paro e a corrupción, e pola contra a capacidade de sedución crecente na poboación da extrema dereita, en liña das tendencias neofascistas en auxe no resto de Europa”.

En canto aos resultados o voceiro de En Marea asegura que “prodúcennos tristura e preocupación”, e convida a unha reacción colectiva para ofrecer, en todo o sur de Europa, “unha alternativa política afincada en valores republicanos, democráticos e sociais, pero que resulte asequible á cidadanía e non negue a realidade na que vive a poboación, para non desconectar coa solución aos seus problemas”, concluiu.

En Marea pide a devolución os orzamentos da Xunta para 2019 por “decepcionantes, restritivos, mediocres antisociais, continuístas e neoliberais”

O grupo parlamentario de En Marea presentou unha emenda á totalidade e solicitou á devolución do proxecto de orzamentos xerais para o exercicio 2019 da Xunta de Galicia. O voceiro Luís Villares arrancou a súa intervención lamentando que o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, evitase no seu discurso palabras como precariedade ou desigualdade pese a estar a falar duns orzamentos que para En Marea supoñen afondar na desesperanza de todas esas persoas que non chegan a fin de mes. Villares lamentou tamén que o proceso orzamentairo non comenzase, como debería, cun debate político sobre as necesidades reais  e cuantificar canto custa satisfacer eses dereitos vulnerados. Así mesmo, denunciou o veto inicial sufrido por En Marea ante o rexeitamento da emenda presentada polo grupo para que se puidese debater sobre que quere á cidadanía facer con parte do diñeiro que o PP dedica ao pago da débeda, se “devolver cartos aos bancos ou destinalos a investimentos sociais”. “É necesario poñer ás persoas por enriba dos intereses dos bancos e de Angela Merkel. E non podemos facelo” afirmou o voceiro de En Marea.

Luís Villares continuou a súa intervención xustificando o rexeitamento do pola falla de adaptación á realidade da economía galega que salientou, ao igual que a do conxunto do estado e a propia Unión Europea, iniciou unha fase alcista do ciclo a partires de 2014. Pese a ter xa un PIB por riba do nivel previo a recesión, tanto en termos reais como sobre todo nominais e despois dunha década perdida como consecuencia da política neoliberal de recortes do gasto e devaluación salarial con efectos moi negativos sobre a vida das persoas. Máis riqueza pero menos gasto público, máis riqueza pero menos recursos destinados a financiar a sanidade, o ensino, a protección social, política de emprego ou o investimento.

Os orzamentos de 2019 en ningún caso se poden cualificar de expansivos xa que o gasto non financeiro medra o 3,8 por cento en comparación con 2018 e polo tanto medra por debaixo de crecemento nominal do PIB previsto para 2019. “É un incremento decepciónante e moi insuficiente para recuperarnos dos recortes da fase aguda da austeridade” afirmou Luís Villares. “O proxecto de orzamentos para 2019 que presenta o goberno significa renunciar a recuperarnos dos recortes e dar continuidade ao proceso de redución do publico na prestación de servizos e na economía” explicou.

Para o grupo de En Marea supón unha evolución inaceptable porque desta forma os recortes se consolidan nos orzamentos. As cifras concretas permiten cuantificar o devalo do recursos públicos: en 2019 a Xunta disporá de 363 millóns de euros mais que en 2018 pero 2.500 millóns menos que en 2009 en termos reais.

O gasto en sanidade é inferior en 549,4 millóns de euros ao de 2009, unha redución equivalente ao 13 por cento en termos reais. En educación o retroceso é de 413,5 millóns de euros o que supón un recorte do 15 por cento sobre 2009. Unha caída aínda maior en infraestruturas porque perden o 48 por cento do seu importe en 2009, deixándose de investir 331,8 millóns de euros.

Unha cifra similar tamén nas políticas de emprego, porque a pesares de ser o principal problema para a cidadanía a Xunta vai gastar 221,4 millóns menos que en 2009, un retroceso do 46 por cento en termos reais nos recursos para combater ao desemprego e a precariedade laboral. A política de vivendapracticamente desaparece en termos orzamentarios porque a Xunta recorta o gasto no 66 por cento en 2019 en comparación con 2009, unha caída de 159 millóns de euros que deixa a función 45 en apenas 83 millóns de euros o próximo ano.

A realidade que se agocha detrás do discurso propagandístico da lexislatura do rural demostra a dinamización económica do rural perde 151,9 millóns de euros, un retroceso do 32 por cento. Un deterioro das políticas cara o rural que vese agravada polo retroceso da función 55, de actuacións e valoración do medio rural, que perde 64 millóns de euros en termos reais sobre a cifra de 2009. O mesmo sucede no sector primario, porque os recursos destinados a política pesqueira caen en case 100 millóns de euros, un retroceso do 49 por cento en termos reais en comparación co 2009.

Os recursos destinados a industria, enerxía e minaría caen o 26 por cento, o desenvolvemento empresarial o 31 por cento, as políticas de apoio o comercio o 61 por cento e o orzamento de turismo en 2009 vai ser o 32 por cento menor que en 2009 en termos reais. Retrocesos que tamén afectan gravemente a outros eidos non directamente económicos, como o que sofre a cultura que perde o 56 por cento dos seus recursos, equivalente a un recorte de 90,8 millóns de euros en termos reais dende 2009 e a normalización lingüísticaque sofre un recorte brutal de 16,9 millóns de euros, equivalente ao 68 por cento do orzamento de 2009 en termos reais.

E o mesmo lle sucede ao territorio, porque a función 54 de actuacións medioambientais perde o 65 por cento dos recursos que tiña en 2009, un recorte de 220,5 millóns de euros ao que hai que engadir os 43 millóns de euros que se deixan de investir na función 52 de ordenación do territorio, que perde o 73 por cento dos recursos de 2009 en termos reais.

EVOLUCION DOS INGRESOS INACEPTABLE

Un recorte do gasto que ten a súa orixe nunha evolución dos ingresos inaceptable como valorou o voceiro de En Marea, porque crecen por debaixo do PIB nominal o que impide recuperar o nivel de recursos dispoñibles previo a recesión a pesares de que o PIB nominal xa é superior. As razóns desta negativa evolución son varias, dende o mal funcionamento do sistema de finanzamento das CC.AA. ata o inaceptable devalo do FCI e outras transferencias de capital, cun papel determinante da política fiscal aplicada tanto polo goberno central como pola Xunta de Galicia.

“A política fiscal neoliberal do PP provocou a desfiscalización das rendas de capital, dos beneficios empresariais e dos grandes patrimonios” subliñou Villares. Así, esta deserción fiscal dos ricos reduciu os ingresos públicos pero tamén desequilibrou o reparto da carga fiscal, de forma que a maioría social paga dúas veces porque soporta unha maior carga fiscal e porque reciben peores servizos públicos e unha protección social deteriorada.

No orzamento de 2019 a propaganda da rebaixa de impostos segue ocupando un lugar central. Dando por bos os datos do orzamento, en 2019 os beneficios fiscais chegan ata 430 millóns de euros, cifra á cal hai que sumar os 1.900 millóns acumulados dende 2012 a 2018, para acadar un total de 2.330 millóns de euros.

A política fiscal que se ten aplicado e que se sigue presente no orzamento de 2019 ten un profundo sesgo ideolóxico conservador, porque reducir impostos sempre beneficia aos máis ricos e recortar gasto público sempre prexudica aos máis débiles. O orzamento de 2019 é un claro exemplo desta política fiscal para ricos, porque a medida fundamental é rebaixar o Imposto de Patrimonio, isto é, a tributación das persoas que teñen un patrimonio superior a 700.000 euros.

NOVOS PRÉSTAMOS PARAP PAGAR OS PRÉSTAMOS QUE VENCEN

O voceiro referiuse tamén á nova débeda que vai emitir o ano que vén a Xunta por un importe de 1.768 millóns de euros para pagar 1.530 millóns de euros que vencen ese ano. “Esta é a realidade, pedir novos préstamos para pagar os préstamos que vencen” denunciou. Empregando os datos do orzamento, a función 91, a débeda pública, vai ter unha dotación de 1.675 millóns de euros, equivalente ao 14,5 por cento do orzamento total, isto é, agora destinamos cinco veces máis recursos ao servizo da débeda. En 2018 debemos 7.500 millóns de euros mais que en 2008, isto é, a débeda por persoa aumentou en 2.864 euros na ultima década.

MENOS EMPREGO E MÁIS PRECARIO

O voceiro de En Marea referiuse tamén á situación laboral, xa que temos o mesmo nivel de riqueza pero menos emprego, máis precariedade laboral e peores salarios. En Galicia hai 120.000 empregos menos que antes da recesión e 60.000 menos que en 2009 cando empezaron a gobernar. Menos emprego e de peor calidade porque a metade da clase traballadora xa é precaria. Hai 153.000 persoas desempregadas, 67.000 máis que antes da recesión, e moitas de longa duración. Hai mais de 53.000 fogares con todos os membros en paro, e dentro deles 32.000 que non teñen ningún ingreso laboral, nin salario, nin pensión nin prestación por desemprego.

Os salarios baixaron de media un 8 por cento, pero os máis precarios perderon neste tempo o 25 por cento do seu poder adquisitivo. Arredor de 450.000 persoas asalariadas teñen ingresos por debaixo de 900 euros. Un de cada tres asalariados galegos está en pobreza laboral, pobreza que afecta tamén aos autónomos porque o 55 por cento declara ingresos por debaixo de 500 euros ao mes. O 44 por cento dos fogares galegos ingresa menos de 1.500 euros ao mes sumando os ingresos de tódolos seus membros.
Hai 612.000 persoas en risco de pobreza ou exclusión social, temos unha taxa Arope do 23 por cento que implica que unha de cada catro persoas do noso país está nesa situación. O 63  por cento das pensións están por debaixo do limiar da pobreza, pensionistas pobres que no caso das pensións de viuvez chega ata o 81 por cento.

“Temos o mesmo PIB que antes da recesión pero está moito peor distribuído, por iso temos unha sociedade máis inxusta, máis desigual, con máis pobreza, con menos dereitos laborais, menos emprego, máis paro, salarios devaluados e maior precariedade laboral que antes de caer no pozo da dobre recesión” denunciou o voceiro de En Marea.

“O proxecto de orzamentos para 2019 que presenta a Xunta non serven para dar resposta a esta situación e por iso avaliámolos como decepcionantes, restritivos, mediocres, antisociais, continuístas e neoliberais, non serven para mellorar a vida da cidadanía, para empezar a darlle a volta aos recortes, nin para impulsar a actividade económica e recuperar o emprego” concluíu Luís Villares.

UNHA ALTERNATIVA BASEADA NUN MODELO DE CRECEMENTO INCLUSIVO

Fronte este modelo neoliberal, En Marea propón avanzar por una vía diferente, baseada nun modelo de crecemento inclusivo, que non deixe a ninguén á marxe, e po lo tanto máis xusto e sólido, apostando pola mellora da actividade en sectores de máis valor engadido, en especial cun peso importante das ramas industriais, recuperando o traballo estable e con dereitos como a norma e non a excepción, con salarios decentes sobre os que se poida soster o estado do benestar grazas aos impostos e as cotizacións.

Unha proposta baseada no impulso da demanda interna como factor de crecemento e da produtividade como a vía sostible a medio e longo prazo da competitividade exterior do noso país. Para iso, presenta unha alternativa para incrementar o orzamento en 400 millóns de euros, mellorando os ingresos coa finalidade de financiar unha política económica que impulse o crecemento.

La entrada En Marea pide a devolución os orzamentos da Xunta para 2019 por “decepcionantes, restritivos, mediocres antisociais, continuístas e neoliberais” aparece primero en Contrainformación.

En Marea reclama un incremento de 5 millóns de euros do orzamento destinado á reparación dos danos causados pola explosión de Paramos

En Marea reclama un incremento de 5 millóns de euros nas partidas que a Xunta de Galicia destinará á reparación dos danos causados pola explosión do almacén pirotécnico de Paramos, en Tui. É a proposta que a formación porá sobre a mesa aproveitando o debate dos orzamentos para 2019 que o luns se inicia no Parlamento de Galicia. Nun momento no que, incomprensiblemente e de maneira absolutamente inxusta, ningunha administración asumiu aínda as tarefas de desentullo da zona 0, que amosa unha imaxe practicamente idéntica á que lucía trala explosión de maio.

En Marea insta á Xunta de Galicia asumir o custe do 100% das vivendas danadas pola explosión. Algo que o goberno galego non ten feito, deixando aos afectados nunha situación de desamparo e obrigándoos, de maneira inxusta, a poñer dos seus petos boa parte do custe desas reconstrucións. Así o constatan tamén dende a Plataforma de Afectados, coa que o voceiro, Luís Villares, se reuniu este venres en Tui.

“109.000 euros non son suficientes para cubrir os danos producidos nas edificacións da zona 0, e se a administración non incrementa o seu compromiso orzamentario a veciñanza verase obrigada a poñer cartos do seu peto para afrontar o custe real das reconstrucións”. Asegúrao Pablo Domínguez, da Plataforma de Afectados, que tamén lamenta o déficit orzamentario destinado á cobertura e subsanación  doutros danos, como os 66 vehículos destrozados.

“Entendemos que agora que están a piques de aprobarse os orzamentos da Xunta para 2019 é o momento idóneo para retomar o debate sobre as necesidades pendentes”, indica Villares; que destaca a necesidade de que o goberno galego vaia máis aló das boas palabras e asuma un compromiso explícito cos damnificados de Paramos, que se reflicta de xeito claro nas contas para o vendeiro exercicio.

A proposta de En Marea pasa por un incremento total do gasto destinado a reparar o dano causado de 5 millóns de euros sobre o compromiso inicial da Xunta. “Reclamamos a cobertura do 100% do valor das vivendas afectadas, sexan primeira ou segunda residencia, e un incremento adicional nas demais partidas”, indica Luís Villares, que  tamén apunta a necesidade de que a Xunta teña “un papel preeminente na reconstrución. A veciñanza non é responsable da explosión e non debera pagar nin un só euro do seu peto”.

Insta a acometer o desentullo, aínda pendente, coa máxima urxencia
En Marea considera que xa pasou demasiado tempo sen que ningunha administración se fixera cargo do acontecido, e insta a rematar co abandono e o desamparo ao que están a verse condenadas as persoas afectadas. “Nin a Xunta nin o Estado se comprometeron realmente cos afectados; unicamente o fixeron en parte, e iso é inaceptable”, indica o voceiro, que reclama ademais que os fondos destinados á reconstrución estean exentos de tributación. “Non falamos de ingresos nin de riqueza, senón de fondos destinados a que a veciñanza, que non ten culpa ningunha do acontecido, recupere a normalidade”.

Nesa liña, dende a Plataforma de Afectados denuncian o absolutamente insuficientes que resultan as achegas aprobadas ata este momento pola Xunta de Galicia. Así como tamén a gravidade de que o desentullo continúe pendente. “O Concello asumiu unhas primeiras tarefas de desamiantado da zona 0, pero o desentullo segue sen facer, e a xente estase desesperando”, indica o voceiro do colectivo de damnificados. “Hai quen está comezando a asumir esas tarefas cos seus propios medios para poder comezar coa reconstrución”, e iso, tal e como destaca o voceiro de En Marea, é “inaceptable”. Nesa liña, Villares aposta porque sexa unha empresa pública a que se faga cargo dos traballos; algo que permite a Lei de Contratos do Sector público; e que En Marea insta a acometer, en calquera caso, coa máxima urxencia.

La entrada En Marea reclama un incremento de 5 millóns de euros do orzamento destinado á reparación dos danos causados pola explosión de Paramos aparece primero en Contrainformación.

Luís Villares: “Recibimos un mandado claro dos traballadores e traballadoras de Alcoa para defender a industria electrointensiva dos ataques do oligopóleo eléctrico”

O voceiro de En Marea, Luís Villares, pediu “desfacer o oligopolio eléctrico” e non permitir que “catro empresas eléctricas pacten os prezos prexudicando ao conxunto da sociedade”. O voceiro de En Marea participou nas mobilizacións das distintas plantillas de Alcoa en Galicia, pola mañá en Burela e pola tarde na celebrada polos integrantes da plantilla coruñesa, ameazada de peche pola empresa”.

Nas dúas mobilizacións participaron deputadas dos distintos ámbitos de En Marea, ademais de Luís Villares, participaron o voceiro no congreso, Antón Gomez-Reino, os vicevoceiros no Parlamento de Galicia, Antón Sánchez e Carmen Santos e tamén as deputadas Francisco Casal, Paula Quinteiro, Miguel Anxo Fernán Vello e a vicepresidenta do Parlamento de Galicia, Eva Solla.

Luís Villares asegurou que o prezo da luz incrementouse un 35% durante o último ano “e isto pasa para os fogares e para as empresas e supón unha variación nos custes de produción que non permite darlle estabilidade nin as empresas nin ás familias”.

Na mobilización da plantilla de Alcoa de San Cibrao, En Marea recibiu un documento por parte do comité de empresa coas súas reivindicacións para garantir un mercado eléctrico non “sometido á decisión especulativa de catro empresas”.

O voceiro de En Marea, xunto coa deputada Paula Váquez Verao e Francisco Casal, e o deputado de En Marea no Congreso, Miguel Anxo Fernán Vello, participarón no recibimento da marcha polo prezo xusto da enerxía convocada polo comité de Alcoa San Cibrao no Concello de Burela. Tras falar coas traballadoras e traballadores Villares destacou o “encargo claro” recibido por parte do grupo parlamentario de En Marea para “defender a industria electrointensiva e sobre todo a industria do noso país fronte os ataques do oligopoleo eléctrico”. “Non pode ser que cada mes teñamos un incremento porcentual no recibo da luz das nosas casas, cun incremento dun 35 por cento nos últimos meses nos fogares”. O mesmo acontece nas empresas e no caso de Alcoa concretamente que ten un 40 por cento de gasto fixo de produción en enerxía eléctrica como explicou o voceiro de En Marea.

“Temos que intervir dunha vez por todas para evitar que tres empresas condicionen completamente o mercado. Temos que estabilizar os prezos e conseguir reducir o prezo da luz non só por estas empresas senón polo conxunto da sociedade” salientou.

“Imos cambiar a regulación do sistema eléctrico español porque temos que conseguir que eses tres que se están quedando cos beneficios a costa de sablear os petos de todos os cidadáns e a produción das grandes empresas se poña fin a isto dunha vez por todas” comprometeuse o voceiro de En Marea. “Trátase dunha cuestión de viabilidade industrial de toda unha comarca, neste caso da Mariña de Lugo e da comarca da Coruña e dun tecido produtivo e dun país que necesita que dunha vez por todas deixen de abusar de nós dunha vez por todas” concluíu Luís Villares.

En Marea lamenta o “ano perdido” pola Xunta de Galicia en materia de loita contra os incendios apostando polo abandono, incompetencia e manipulación durante este ano

O voceiro de En Marea, Luís Villares, trasladouse a Mondariz para facer balance sobre o territorio sobre o problema que continúa a afectar ao noso país como son os lumes, cando se cumpre un ano da vaga de lumes no noso país. “Este foi un ano perdido como demostra o sucedido en Mondariz hai unha semana” afirmou polo que reclamou un plan de territorio para evitar os incendios e lembrando que os lumes non son un problema forestal

“Durante un ano o goberno Feijóo dedicouse a vender fume e non facer nada” denunciou o voceiro de En Marea que salientou tres ideas para definir a actuación da Xunta estes meses: abandono, incompetencia e manipulación. Así, asegurou que no caso dos concellos que máis arderon o pasado ano foron abandonados a súa sorte e non houbo subvencións que chegarán para compensar o dano causado nin a nivel patrimonial nin medio ambiental. Incompetencia ante a imposibilidade de crear un mando único que fose capaz de coordinar os distintos servizos como se acaba de volver en Mondariz.

Por último, manipulación xa que das 30 famosas medidas anunciadas por Feijóo, “non é certo que estean implementadas a día de hoxe senón menos da metade”. Así, Villares denunciou a inexistencia dun mando único operativo, dunha unificación do servizo de extinción de lumes forestais, non se recuperou a superficie agraria útil fundamental para evitar que os lumes cheguen as casas, e algo fundamental, como que non se fixeron nin actuacións encamiñadas a recuperar terreos agrarios nin creación de brigadas de investigación forestal da propia policía xudicial.

Outra das probas da manipulación neste ano foi a creación dunha comisión de investigación no Parlamento que non serviu absolutamente para nada salvo para “branquear a conciencia calcinada dos que o pasado ano non souberon xestionar os recursos de todos e todas”. Manipulación tamén na función de servizo público dos medios de comunicación públicos repetíndose a situación de hai un ano no recente incendio de Mondariz volvendo a ser máis doado manterse informado do que estaba a acontecer por calquera outro medio de ámbito español que nos propios canles públicos de comunicación.

Ante todo isto, En Marea propón unha serie de medidas a impulsar que pasan en primeiro lugar por buscar un verdadeiro pacto polo territorio que teña en conta que é necesario entender o problema no conxunto. “Non é un problema do forestal ou do rural, é un problema de todo o territorio” asegurou Villares. En segundo lugar, investir en prevención e non en extinción xa que non abonda . Así mesmo, destacou a necesidade de garantir a coordinación dos servizos e recursos dispoñibles e por último acabar coa privatización xa que “non pode ser que haxa empresas que se lucren a día de hoxe dos incendios”.

Villares salientou tamén que “vivimos nunha época no que o cambio climático é unha realidade e tamén esixe tomar medidas ao respecto”. “O monte ten que ser una oportunidade multifuncional e sostible e non un monocultivo de eucaliptos, mentres esas políticas sigan sendo preminentes a que vai ser postergada é a cidadanía que vai seguir a sufrir estes incendios” concluíu Villares.

Nas declaracións aos medios de comunicación o voceiro de En Marea estivo acompañado da concelleira de Medio Ambiente de Salceda de Caselas e a tenente de alcalde de Mondariz que ofreceron tamén a súa valoración do acontecido. Así, a concelleira de Medio ambiente de Salceda de Caselas, Carla Pérez, lamentou que tras un ano da vaga de lumes no noso país continúen sen estar en marcha as solucións e demandas dos distintos concellos. Lembra as dificultades e total falla de medios e coordinación vivida hai un ano que rematou co tráxico balance de 910 hectáreas, o 26 por cento do territorio de Salceda de Caselas arderon, afectando especialmente as comunidades de montes. A concelleira referiuse tamén ao período de petición de subvencións que asegurou moitas das peticións foron denegadas. Denunciou a falla de amparo que sufriron ante unha situación catastrófica que asegura a día de hoxe nada se fixo para arranxar.

A tenente de alcalde de Mondariz, Mónica Peralba, referiuse ao gran lume vivido hai unha semana e que era xa o quinto desa semana polo que estaban xa en preaviso desde o Concello. Denunciou que non había ningún hidroavión xa que o que había está na base de Salamanca o que implica unha hora de voo desde alá e outra de volta cuns horarios moi axustados tendo que estar ás 20 horas de volta, cuestións que considerou “moi sorprendentes” xa que este tipo de medios aéreos son moi efectivos na loita contra o lume. Agradeceu de xeito especial a colaboración de todos os veciños e veciñas así como aos distintos profesionais, protección civil e policía local que pese a non estar de servizo acudiron de inmediato ao se decatar da situación.

Mónica Peralba salientou o día despois como un día no que fallou a coordinación por parte do Goberno galego e reclamou un protocolo de actuación que dea solución aos distintos responsables dos concellos. “Hai que activar protocolos que non dependan de ningún conselleiro senón que funcionen por si sos nunha situación de incendio” demandou a tenente de alcalde de Mondariz.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies