A derradeira casa á esquerda

Por Daniel Seixo “Para os grandes medios de comunicacion do mundo, os medios de comunicacion neoliberais, nós os excluídos só existimos cando estamos mortos,...