SATURDAY 20 APRIL 2019

Aldea Viva denuncia que a administración intentou tapar a desfeita dos propietarios da mina de Touro cunha inversión de diñeiro público no Portapego A contaminación do río Portapego non pasa desapercibida para calquera que pase polas rúas de Fonte Díaz (Touro).

A escasos 50 metros da coñecida discoteca Dona Dana discorre este regato que leva as súas augas ó río Lañas, afluente do Ulla. Chama fortemente a atención a cor roxiza que presenta, orixinada pola oxidación dos sulfuros procedentes da mina, e a falta de vida reflexada nas herbas queimadas polas augas ácedas nas beiras do río. Isto non ten nada de novo dada a xa coñecida situación medioambiental do municipio provocada polas labores extractivas e a falta de control da administración. O que resulta escandaloso é a cantidade de diñeiro público que se gastou en supostamente solucionar esta situación sen resultado ningún.

Foron diversos os estudos e proxectos que se deseñaron, coa execución de varias obras todas tan infrutuosas como custosas, e sempre pagadas con diñeiro público: dende un proxecto da Deputación Provincial para suposto “saneamento e recuperación do río”, fondos europeos a través de GDR-Ulla-Tambre para suposta “recuperación ambiental, e eliminación de depósitos de metais pesados” até investimentos da Consellería de Medio Rural. En total máis de 300.000 euros gastados nun ridículo treito de trescentos metros de río no núcleo urbano de Fonte Diaz; isto é mil euros de diñeiro público por cada metro, sen mellora algunha.

O CONCELLO DE TOURO GASTA MÁIS DE 20000 EUROS ANUAIS EN RETIRAR OS LODOS PROCEDENTES DA MINA

A herdanza envelenada da antiga mina de cobre de Touro non só deixou importantes danos medioambientais senón tamén económicos. O goberno popular de Ignacio Codesido gastou o ano pasado 24.500 euros na limpeza da rede de saneamento por mor dos continuos colapsos que xeran os lodos e outros materiais procedentes da mina, tal e como anuncia o alcalde na revista municipal.

Estes gastos deberían ser asumidos pola empresa propietaria dos terreos, Explotaciones Gallegas S.L, e non con cargo ó erario público, algo que só se entende dende a suposta connivencia que existe entre a promotora da mina e o alcalde de Touro. Finalmente a asociación medioambiental Aldea Viva considera que o emprego de diñeiro público para tentar paliar os estragos ambientais deixados polas actividades extractivas privadas acaba sendo a norma no noso país; onde, quen contamina NON paga.

O vindeiro 10 de Xullo do 2018 iníciase no Xulgado de Ourense o xuizo pola causa de contaminación do Rio Barbaña no 2009. Aquel acontecemento que provocou gran alarma social e a morte de toda a fauna piscícola do rio vai ser xulgado despois de 9 anos de espera. Xuizo que se leva adiante grazas a persintencia e vontade de tres asociacións veciñais (San Breixo de Seixalvo, Ponte Noalla e Asociación Barbaña) de Ourense que non permitiron que as denuncias quedaran sen resposta e se personaron, poñendo cartos do seu patrimonio, para que se seguira investigando e se buscaran responsables.

Estas asociacións, xunto coa Plataforma Rios Limpos, van a levar adiante unha serie de accións, para que con motivo deste xuizo, se visualizase o malestar e o desacordo da sociedade de Ourense coa xestión e administración da vixiancia e coidados das nosas concas fluviais.

Levamos dende o ano 2009 presentando máis de 75 denuncias ante as Administraciónes competentes por verquidos nas augas da nosa provincia, 30 delas son do Barbaña, pero tamén as hai do Limia, do Támega, do Loña, do Arnoia y do Miño.

A pesar de todo elo non so non se lle da solucións senón que podemos decir que estamos ainda peor que naquela época.

Como mostra:
-Os 5.000 litros de aceite verquidos recentemente ao Rio Barbaña e que levan tres semanas tentando limpar. A esto engadir que non ten pasado mes que no se detecte un novo verquido ou atentado ecolóxico e os outros ríos da nosa provincia.
-O Támega totalmente enlodado durante as últimas semanas
-O encoro das Conchas envenenado de cianobacterias

Por todo elo, acordamos:
• Pedir o cese inmediato do responsable da Confederación Hidrográfica pola súa incompetente e nefasta xestión ao longo do seu mandato por permitir unha depuración insuficinte,un aproveitamento hidráulico abusivo ( máis de 50 encoros) e mías de 1000 autorizacions de verquidos), o despilfarro industrial e agro-gandeiro da auga e a construcción de infraestructuras innecesarias e perxudiciais (canles, paseos fluviais, planes de control de verquidos obsoletos e inútiles..)
• Denunciar que o Estado dos recursos hídricos, das concas hidrográficas e en definitiva da auga da nosa provincia mostra un progresivo e galopante empeoramento e son un desgraciado exemplo do fracaso dunha xestión que di que somos unha provincia lider no Turismo Termal e na Auga
Facer un chamamento a todolos estamentos sociais, políticos e veciñais a manifestar e solicitar a modificación da devandita política de xestión
• Exixir que se faga Xustiza, que se persiga e condene a os contaminadores e  os responsables de que os verquidos contaminantes non cheguen a nosas augas porque estáse a cometer un crimen contra a natureza, contra nos mesmos.
• A cidadanía non pode permanecer pasiva e calada ante tanto desastre. Pedimos que o próximo día 10 a xente acuda as portas do Xulgado para darlle voz e visibilidade as nosas augas, a verdedeira savia da nosa Terra, e berrar BASTA XA!!!!!!

O “Plastic Attack” chega a Ourense reclamando un futuro sen plástico

Chega a fin! A era do plástico xa debe formar parte do pasado e queremos tender a un futuro desplastificado no que a moda sexa levar a bolsa de tea da casa, mercar a granel e dicir non a todo o que conteña envases innecesarios e nocivos para as persoas e o medio ambiente.

E porque queremos facelo dun xeito didáctico e lúdico, activistas de Amigos da Terra  e Sustinea estaremos mañá sábado día 16 dende ás 11h da mañá diante do supermercado Eroski da Avenida de Santiago coa campaña Plastic Attack.

Biaxo este lema queremos sensibilizar ás persoas consumidoras do sobreenvasado das súas compras, dos impactos de todos estes plásticos no medio ambiente e da existencia de moitas alternativas de moi fácil integración nas súas vidas, que axudarían a revertir a situación dun xeito moi notable.

Convidaremos a todas as persoas que fagan as súas compras mañá a que deixen no noso punto informativo todos os plásticos innecesarios e as embalaxes supérfluas que atoparán na súa compra.

Ademais, convidaremos mediante unha carta que entregaremos a supermercados e grandes empresas a sumarse á moda do Residuo Cero e a que ademáis de promover a reciclaxe nos seus establecementos, poñan a disposición da cidadanía cada vez máis produtos a granel e menos envases innecesarios e perxudiciais para as persoas e o medio ambiente.

A iniciativa forma parte do movemento denominado #DesnudaLaFruta, ao que nos sumamos e que busca que a cidadanía extenda este tipo de accións por toda a xeografía e denuncie a través de fotografías nas redes sociais o ridículo  e grave que pode chegar a ser este sistema de envases supérfluos e dun so uso envasando, por exemplo froitas peladas en bandexa de poliexpan para a súa conservación (en lugar de deixar a proteción natural da froita).

Ademáis, en Galicia, de todos os plásticos que se poñen no mercado, nin sequera un 15% chega a ser reciclado, isto significa que acaban en vertedoiros, incineradoras e o que é peor, nos nosos montes, ríos e mares, despilfarrando así toneladas de recursos naturais precisas para fabricar elementos cunha vida útil de non máis de 10 minutos e con fácil sustitución.

Segundo o Programa Medioambiental de Nacions Unidas (UNEP), cada ano chegan ata 12 millons de toneladas destes residuos aos nosos mares, provocando danos moi graves á fauna mariña e intrioucíndose na cadea alimenticia a través dos microplásticos. Segundo as previsións, se a situación continúa como ata o de agora, no 2050 haberá máis plásticos que peixes no mar.

Para frear esta situación é imprescindible reducir drásticamente a produción de plásticos e eliminar todos aqueles que sexan dun so uso, tal e como ademáis obriga a Comisión Europea na nova Directiva de plásticos pendente de ser aprobada nas vindeiras semanas.

A veciñanza empregaba as augas do río Ameneiro-Lamas para regadío de cultivos e hortas e abastecemento do gando e dun lavadoiro público. Na actualidade este río está gravemente contaminado polo depósito de residuos da mina que desbordan á ribeira.

Read more ...

Solpor nas Illas Cíes

  • Amigos da Terra, Anduxía, Agaia, Sociedade Galega de Historia Natural e Verdegaia consideran que o prazo para a presentación de alegacións resulta manifestamente insuficiente e reclaman un proceso real de participación pública.

A normativa dos períodos de exposición pública dos documentos suxeitos a presentación de alegacións, establece uns prazos mínimos pero deixa a criterio das administracións os máximos e as posibles prórrogas.

A Xunta de Galicia e o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia dispuxeron dun marxe amplo que excedeu todos os máximos legais establecidos, máis dunha década, para elaborar este documento do seu obrigatorio PRUX (Plan Reitor de Uso e Xestión). A día de hoxe, e carecendo aínda dese plan obrigatorio, mesmo poderíase cuestionar a legalidade da declaración desa figura de protección.

O período de exposición pública de dito documento foi fixado pola administración en 45 días naturais, non días hábiles. Na práctica supón que os axentes sociais e as entidades ecoloxistas e demais colectivos e persoas interesadas dispoñen para analizar o documento do PRUX dunha semana por cada dous anos equivalentes dos que dispuxo a administración para elaborar este borrador.

Considera a Consellería de Medio Ambiente, que precisou doce anos para elaborar o documento do PRUX (estirando máis alá de todo límite legal a súa presentación, que debería estar agora na súa segunda avaliación), que ditos 45 días naturais é tempo máis que suficiente para analizar o documento e sobre todo a súa extensa documentación anexa.

As organizacións asinantes consideramos que se trata dunha acusada desproporción tanto no temporal como nos recursos empregados, non comparables entre a administración galega e as entidades sociais.

Do mesmo xeito a Consellería non ten prazo algún marcado como límite para estudar as alegacións que podan ser presentadas que estiman nuns catro meses (nese caso a administración dispón dun mes, como mínimo, por cada semana que se outorga á cidadanía).

Por todo o exposto as entidades ecoloxistas e a asociación de guías acreditados do parque nacional solicitamos a prórroga de trinta días hábiles sobre a data marcada para a finalización do período de información pública e o acceso sen limitacións e de xeito inmediato a toda a documentación de referencia que poidamos precisar, tanto da documentación que se cita no anexo bibliográfico do borrador do PRUX como daquela que non se cita e que en moitos casos mesmo descoñecemos.

Solicitamos igualmente e mostramos novamente a nosa disposición a participar nas distintas mesas sectoriais que se desenvolvan no futuro co resto de axentes sociais (sector pesqueiro, navieiras, empresas turísticas etc) ás que ata agora non fomos convidados nin convocados a pesares de ter manifestado expresamente o noso interese e disposición a participar nas mesmas para presentar directamente as nosas propostas co resto de axentes sociais e desenvolver un proceso de auténtica participación e consenso.

Si de verdade é vontade da administración contar coa participación dos axentes sociais, incentivar, e sobre todo facilitar a mesma, consideramos que a nosa solicitude será tida en conta co obxectivo final, obxectivo que debe ser común, de conseguir un documento final realmente participado e participativo e consensuado para garantir a prioridade fundamental dos parques nacionais, e nomeadamente do PNMTIAG, a conservación dos seus recursos naturais.

Asinado: Asociación de guías acreditados das illas atlánticas AGAIA, Amigos da Terra, Anduxía, Sociedade Galega de Historia Natural SGHN, Verdegaia.

 

Os municipios de Totogalpa, San Lucas e Las Sabanas, ubicados no corredor seco de Nicaragua, afrontan serios problemas para asegurar a alimentación das familias rurais, debido á variabilidade climática, los riscos de seca e as malas prácticas ambientais.

Unhas 120 familias, de 31 comunidades, teñen maior acceso e dispoñibilidade de alimentos dende o 2017, a través dos hortos biointensivos que promoven Amigos da Terra e o Instituto de Promoción Humana de Somoto (INPRHU-Somoto) en Las Segovias.

O método de agricultura biointensiva é unha alternativa agroecolóxica que permite aumentar a diversidade, cantidade e calidade de alimentos, os cales proporcionan calorías e vitaminas para a dieta, así como cultivos de carbono que recuperan e fertilizan os solos.

Co proxecto as familias lograron diversificar a súa dieta alimenticia coa inclusión de máis de 10 novos cultivos, como a cebola, o tomate, chiltoma, camote, papa, pepino, yuca, xirasol, xamaica, canavalia, leituga ou frijol pisul.

Os pequenos productores e produtoras que implementan o método, foron apoiados con cercado perimetral, machetes, kits de xardinería, sachos, cintas métricas, forcas ou palas; ferramentas que facilitan a ampliación, mantemento e o manexo das hortas establecidas nunha área de 30 metros cadrados.

So o 36% dos hortos establecidos dispón de sistemas de rego por goteo, unha tecnoloxía que permite producir con pouca auga durante máis tempo e en máis ciclos produtivos; algo fundamental durante os periodos críticos de baixas precipitacións. É dicir, logran producir máis alimentos con menos auga.

Máis de 267 mil euros financiados pola Xunta de Galicia e a AECID están sendo destinados á mellora das condicións socioeconómicas de produtores/as e apicultores/as, implementando procesos de produción innovadores e ambientalmente eficientes. No que resta de ano, seguiremos traballando nos municipios de Mozonte, Santa María (Nueva Segovia), Somoto (Madriz), Limay e Estelí (Estelí).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies