SUNDAY 24 FEBRUARY 2019

André Abeledo valorou a importancia dunha visita onde por unha banda a Cónsul de Cuba foi recibida oficialmente e asinou no Libro de Ouro do Concello de Narón, e por outra se avanzou no traballo xa comezado co seu antecesor no cargo. 

Abeledo transmitiu á Cónsul que Narón como oitava cidade da Galiza que conta ademais con tres polígonos industrias ten moito que ofrecer, a Cónsul amosou moito interese polas empresas enfocadas ao sector Naval, a enerxía eólica e o reciclaxe, afincadas en Narón. Pero tamén a facer un traballo serio e produtivo para atopar formulas de cooperación bilateral que sexan beneficiosas para Cuba e Narón.

Tamén se avanzou traballo para un intercambio cultural fluído que permitan que dous pobos irmáns coñézanse aínda mellor.

A Cónsul explicou a situación en Cuba e o proceso de elaboración dunha nova Constitución que se adapte mellor a sociedade e aos novos retos, unha constitución que emana da base, dos barrios, do pobo Cubano, un exemplo de democracia participativa a todos os niveis da sociedade.

André Abeledo, Voceiro de EU Narón remarcou que o Pleno do noso consistorio xa aprobou dúas mocións presentadas por EU en apoio ao pobo cubano e contra o criminal e ilegal bloqueo que sufre Cuba, ditas Mocións serán entregadas por Abeledo a Cónsul durante a visita ao noso Concello.

O BNG pide a comparecencia urxente do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña ante a morte de dous doentes no servizo de Urxencias no CHUS, o pasado 2 de xaneiro por falta de atención médica  tras o colapso no servizo denunciado polo sindicato Omega ante  Fiscalía.

A portavoz de sanidade do BNG, Montse Prado afirmou  que as comparecencias na comisión alternativa de sanidade están a ser “un revulsivo contra a política sanitaria do PP” e denuncia dos verdadeiros problemas provocados pola axenda de  recortes e privatizacións do Partido popular como quedou hoxe demostrado trala comparecencia da médica de Urxencias e membro do sindicato OMEGA, Fátima Nercellas.

Na súa intervención, Nercellas explicou que o pasado 2 de xaneiro accederon ao servizo de Urxencias do Chus 29 pacientes con catro paradas graves, dos que dous   faleceron horas máis tarde por non recibir o “trato adecuado”. Urxencias, engadiu a facultativa, puxo en coñecemento da Xerencia e da consellería de Sanidade  a alerta  sobre a  situación de colapso que provocou a morte dos dous doentes, un por parada cardíaca e outra por isquemia intestinal polo que a Fiscalía abrirá dilixencias informativas  penais.

O CONSELLEIRO ELUDE FALAR DOS PROBLEMAS NA SANIDADE

A parlamentaria cualificou de “esperpéntica” a intervención do conselleiro de sanidade na comisión que tiña lugar esta mañá no Parlamento galego, minutos antes do comezo da comisión alternativa na que se informou da morte dos dous doentes no CHUS.

 Hoxe, manifestou  a deputada, o  conselleiro Almuíña non aludiu en ningún momento as  mobilizacións en Vigo ou Santiago, as folgas no servizo de ambulancias e de Urxencias do Chus nin das moitas denuncias dos e das profesionais da sanidade que reclaman máis medios e persoal para poder facer o seu traballo en condicións e non con sobrecargas “insoportables” como estamos a escoitar na comisión alternativa.

A atención sanitaria está funcionado, recalcou Prado, grazas o voluntariado do persoal médico e enfermeiras, a pesar dos moitos problemas derivados dos recortes en  Atención primaria, listas de garda, material insuficiente e obsoleto, precariedade laboral, plantas pechadas e  doentes nos corredores  de urxencias.

Prado reiterou que a comisión de sanidade alternativa está poñendo sobre a mesa a verdadeira realidade sanitaria en Galiza e non “a burbulla” na que  está instalado  o conselleiro e o Partido popular.

Montse Prado, tras agradecer a presenza de Óscar Graña, Técnico de Emerxencias sanitarias do 061, Fátima Nercellas, Médica de urxencias do CHUS e Elisabeth Dosil, Enfermeira do Chus avanzou  que  vindeira semana comparecerán:

Martes, 15 de xaneiro ás  16.30

Marian Rodríguez Blanco: Pediatra Hospital da Barbanza

Encina Galego: Pediatra Atención Pediatra

Xoves, 16 de xaneiro ás  16.30

Miguel Vieito Villar: Xurista e investigador en dereito da saúde (exclusión sanitaria)

Rosa Cerqueiro Landín:Psicóloga Clínica do Sergas

A COMISIÓN OFICIAL DE SANIDADE NON QUERE VER A REALIDADE

Para a enfermeira do servizo de Urxencias do CHUS, Elisabeth Dosil  os datos da consellería non aluden á  “infradotación” dos servizos e profesionais, o abandono da Atención primaria, as esperas dos pacientes e unha precariedade dos profesionais que impide a relación de confianza entre persoal médico e enfermeiro cos doentes. Nestes sentido, denunciou que os médicos están atendendo a doentes nos corredores mentres a Xerencia fai “ouvidos xordos” ás nosas demandas. “Temos a sensación de que cada día imos a guerra” e non queremos ser cómplices desta situación e por iso levamos 2 meses de folga.

AMBULANCIAS CON MATERIAL OBSOLETO E  PRECARIADE LABORAL

Pola súa parte, o técnico  de Emerxencias sanitarias 061, Oscar Graña, denunciou que o número de ambulancias é insuficiente, de aí o colapso que se produce a miúdo no servizo de urxencias. Ademais, os grandes prexudicados son os pacientes con tratamentos.

Graña, con máis de 20 anos de experiencia no servizo, afirmou que no transporte viaxan entre un e dous doentes nos asentos dianteiros da cabina a pesar de estar prohibido. O servizo programado, engadiu, tamén resulta insuficiente e ao  igual que no transporte, estase a incumprir a lei que obriga  a contar cunha ambulancia con soporte avanzado en poboacións de 25.000 habitantes, en Vigo, dixo,  con 300.000 habitantes só existe unha ambulancia destas características.

Oscar Graña denunciou a precariedade laboral e os contratos lixo ao que engadiu  un convenio colectivo conxelado dende hai dous anos. Reiterou as deficiencias nas ambulancias entre as que destacou o material obsoleto así como o propio sobrepeso dos vehículos, entre 300 e 400 quilos que provoca un maior desgaste no vehículo.

Para Graña, o Sergas prima os criterios económicos das subcontratas cos servizos sanitarios  fronte a saúde dos pacientes. Que o Sergas, afirmou “non siga subastando as nosas prioridades”.

Victoria Portas
Portavoz de COESPE


Na Galiza, o Goberno da Xunta, liderado polo PP, sempre sostibo que é a única marca que garantizaría a sustentabilidade do sistema e, apoiándose en diferentes informes, o mesmo Goberno do PP xustificaron as reformas efectuadas no sistema público de pensións que se levaron a acabo nestes últimos oito anos, reformas que deron pasos cara o retroceso de cobertura no noso sistema. Se o analizamos dende os datos estadísticos, os números son de todo menos de sustentabilidade  ou suficiencia, e en ningún dos casos se fala do deterioro sufrido na vida dos nosos pensionistas presentes e futuros.

É verdade que o sistema de pensións é competencia exclusiva do Estado, polo que os resultados da súa administración en cada territorio non poden atribuirse os gobernos de turno das comunidades autónomas. Pero éstos sí son responsables das condicións demográficas, sociais, laborais e económicas sobre as que ese modelo se asenta, e das que en boa medida depende a súa sustentabilidade  futura.

O Estatuto de Galicia no seu  Título II, Artigo 33 dí:

  1. Corresponde a Comunidade Autónoma o desenrolo lexislativo e a execución da lexislación básica do Estado en materia de sanidade interior.
  2. En materia de Seguridade Social corresponderá a Comunidade Autónoma o desenrolo lexislativo e a execución da lexislación básica do Estado, salvo as normas que configuran no réximen económico da mesma.
  3. Corresponde tamén a Comunidade Autónoma a xestión do réximen económico da Seguridade Social en Galicia, sin perxuicio da Caixa Unica.
  4. Corresponderá tamén a Comunidade Autónoma a execución da lexislación do Estado sobre productos farmacéuticos.
  5. A Comunidade Autónoma poderá organizar e administrar a tales fins e dentro do seu territorio todolos servizos relacionados coas materias antes expresadas, e exercerá a tutela das institucións, entidades e fundacións en materia de Sanidade e Seguridade Social, reservándose o Estado a alta inspección conducente ao  cumplimento das funcións e competencias contidas  neste artigo.
  1. O artígo 27.23 do Estatuto de autonomía de Galicia atribuie a Comunidade Autónoma competencia exclusiva en materia de asistencia social.
  2. A Lei 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, en su artículo 18.1.c) incluye las prestaciones económicas orientadas a satisfacer necesidades pecuniarias en el catálogo de servicios sociales y el artículo 21.1 establece que son prestaciones económicas del sistema gallego de servicios sociales las aportaciones en dinero, de carácter periódico o de pago único, que tengan por finalidad, entre otras, paliar situaciones transitorias de necesidad.

Cómo, coas ferramentas lexislativas e xudiciais coas que contamos, se pode permitir tanto o Goberno Central como o Goberno da Xunta de Galiza que 3 millóns de galegos e galegas vivan por baixo do limiar da pobreza?

Atopámonos con que:

A falta dunha política de xeración de emprego na Galiza fai que soamente recuperáramos un 41% do emprego perdido durante a crise, o que se traduce en que se perdeu aproximadamente 48.000 cotizantes dende que goberna o PP, e o que se recuperou se fixo en moi malas condicións.

España ten uns 19 millóns de afiliado a Seguridade Social, o que correspondería a unha ratio cotizante/pensionistas de 2 por 1, na Galiza só pouco máis de un millón, polo que a ratio sitúase nun 1.28. Este descenso de ratio, que ven motivada polo noso inexistente mercado laboral, é a gran despoboación que está a sufrir Galiza, principalmente no medio rural cara a emigración interior e/ou exterior, o que sitúa a provincia de Ourense como a primeira onde o número de pensionistas e xubilados é superior a poboación activa, e en pouco tempo seguirá Lugo, que só é sostentada por concellos como Monforme.

Atopámonos cunha taxa de desemprego dun 14.71%, que aparentemente podería parecer interesante, pero que por desgraza non se da pola contratación ou polo paso de poboación desempregada a empregada, senón que dita modificación da taxa ven provocada por tres índices moi importantes neste intre na nosa sociedade como son o envellecemento, emigración e disminución da poboación demandante de emprego, esta última provocada polo desánimo na procura de emprego ou maioritariamente mulleres debido a ter que levar a cabo unha vida de coidados, polo que xa non poden seguir a competir en dito mercado laboral.

O ano 2017, case a cuarta parte da poboación galega estaba en risco de pobreza. O informe “Estado de la pobreza 2018″ en Galiza revela que quedan máis de 612.000 persoas en esta situación. Aínda que a cifra mellorou un pouco respecto a anos anteriores, dita melloría non chegou as mulleres: o 24,4% siguen en risco de pobreza e/ou exclusión social, fronte ao 20,7% dos homes. A tendencia a la feminización da pobreza en Galicia é especialmente palpable cos datos específicos de pobreza, con tasas 3,6 puntos máis elevadas para as mulleres que para os homes.

A crise non só azoutou a clase traballadora na Galiza, tamén o fixo en gran medida na nosa poboación máis vulnerable que é a xubilada e pensionista. O Goberno Central leva a cabo tanto no 2011 por parte do PSOE como no 2013 por parte do PP, sendas reformas en pensións que levaron a un descenso no poder adquisitivo dos xubilados dun 20% e un 15% respectivamente. Isto coa carencia dun mercado laboral galego estable e con salarios dignos, desembocaron na situación actual, onde máis de 310.000 pensionistas galegos están a ter ingresos por baixo do limiar da pobreza, considerándose vivir por baixo do limiar da pobreza os 8.200 euros anuais tal e como indican os Técnicos do Ministerio de Hacienda (Gestha).

Un de cada catro galegos é maior de 65 anos, aproximadamente unhas 761.075 persoas, cunha pensión media de 783 €/mes cunha fenda dun 15% por baixo da estatal, o 63% das persoas perceptoras dunha pensión o fan por unha cuantía inferior o Salario Mínimo Interprofesional situado nos 735.9 euros/ mes.

A media da viuvez atópase en 555,82 euros; a orfandade en 377,63 euros; e a favor de familiares en 483,89 euros e tendo en conta que Un de cada dez pensionistas percibe prestacións inferiores aos 300 euros o mes e que máis de 27.000 pensións nin alcanzan os 150 euros o mes.

Algo estase a facer mal por parte do noso Goberno da Xunta, cando no 2017, a masa salarial galega ingresou en cotizacións sociais 4.993 millóns de euros, e aboa en prestacións por cuantía de 7.565 millóns de euros producindo un déficit de máis de 2500 millóns € e o peor é que esa perda de ingreso sigue en aumento, según informes de execución presupuestaria da Seguridade Social en Galiza entre xaneiro e xuño do 2018 para o abono de prestacións ascendeu xa a 3.338 millóns mentres a recadación só vai en 1.730 millóns, o burato a metade de ano xa superou os 1.600 millóns €.

As galegas e os galegos precisamos un Goberno da Xunta de Galiza que se chame protector do noso Estado de Benestar e con él o piar fundamental do mesmo que é o noso sistema. Deberían enfocarnos sempre o Sistema de Seguridade Social dende a óptica de que as prestacións sociais que entran nos fogares da cidadanía contribúen a unha mellor distribución das rendas na sociedade, falamos que as mulleres, maioritariamente xestionamos a economía de 2.2 millóns de fogares.

Que o noso sistema é un ente distribuidor da riqueza entre a cidadanía e que con políticas sociais axeitadas poderíase quitar a diante millóns de persoas da marxinación e exclusión social.

Rivas critica a pasividade de Feixóo: “Non se mollou nada, pese a que están en xogo 400 postos de traballo na planta da Coruña nun sector estratéxico”. Esixe unha tarifa específica para empresas electrointensivas

O BNG apoia a concentración dos e das traballadoras de ALCOA ante a sede do Ministerio de Industria en Madrid na que participa o deputado pola Coruña, Xosé Luís Rivas, en representación da formación nacionalista. Neste novo acto de protesta,  o Bloque volve reclamar unha solución urxente para garantir a continuidade da actividade e dos postos de traballo na Coruña solución que, a día de hoxe, pasa pola intervención por parte da SEPI.

“A solución pasa pola intervención temporal de ALCOA por parte da SEPI”, salientou Rivas, quen recriminou a falta de decisión política de Feixóo á hora de defender o futuro dunha fábrica estratéxica na comarca da Coruña.

“Non se mollou nada o señor Feixóo e a Xunta debe tomar cartas no asunto e defender o que ten que defender que son aos traballadores do noso país e a un sector estratéxico para Galiza”, recalcou. Ademais da intervención ante a chantaxe da multinacional por manter o ERE extintivo, o Bloque demanda unha tarifa específica e estable para as empresas electrointensivas, “é posible e hai que facelo dunha vez porque é a única maneira de solucionar este problema”, recalca Rivas.

O BNG lembra que a planta xa foi de titularidade pública como Inespal antes de ser vendida a ALCOA nunha operación prexudicial para o Estado. Agora, a intención da multinacional é pechar a factoría sen permitir a súa venda porque o único que lle interesa e quedarse coa cota de mercado.

De feito, a empresa no inviste na planta da Coruña e agora que ten a cota de mercado quere pechar sen facilitar opción alternativas como unha venda e sen darlle aos traballadores e traballadores máis saídas que irse a rúa. Por iso, o BNG demanda que, ante prácticas mafiosas deste estilo, o Estado utilice os mecanismos cos que conta para resolver a situación e un deses mecanismo é que a SEPI se faga cargo da planta e sexa esta entidade a ferramenta pública que busque comprador.

Eva Solla, coordinadora nacional de Esquerda Unida e vicepresidenta do Parlamento, participará mañá mércores na manifestación “Urxencias Dignas”, na Praza Roxa de Santiago de Compostela, ás 19 horas.

Dende Esquerda Unida denunciamos en reiteradas ocasións que a Xunta de Galicia siga impasible ante a situación de colapso das Urxencias do CHUS e da falta do persoal e esiximos que se tomen medidas e se atendan as demandas do persoal para dar un servizo axeitado e de calidade“, indican desde a formación.

Lembramos que o problema do CHUS é tan só un exemplo da grave situación que atravesa o conxunto da sanidade galega polos recortes do PP, por iso, sumámonos e animamos a acudir á manifestación“, sentenzan desde Esquerda Unida.

Mobilización por unhas Urxencias Dignas 

Hora:19 h.

Lugar: Praza Roxa (Santiago de Compostela).

Data: Mércores, 9 de xaneiro.

A Cónsul de Cuba Yahima Martínez visitará Narón en visita oficial

André Abeledo, Voceiro de EU Narón, invitou a Cónsul de Cuba en Galiza Yahima Martínez a visitar Narón oficialmente, e continuar co traballo de estreitar os lazos culturais e as relacións económicas entre Cuba e Narón.

Abeledo transmitiu a nova Cónsul Xeral de Cuba, Yahima Martínez Millán, en Galiza, Asturias e Cantabria, o seu apoio na esixencia do levantamento do brutal e ilegal bloqueo a Cuba.

Dende EU Narón condenamos o bloqueo criminal de EEUU contra Cuba e exiximos o seu inmediato levantamento.

Unha vez máis a razón de Cuba venceu na ONU, unha vez máis Cuba venceu ao imperialismo, unha vez máis todos os países do mundo agás EEUU e Israel dixeron non ao ilegal bloqueo.

O Voceiro de EU Narón remarcou que o Pleno do noso consistorio xa aprobou dúas mocións presentadas por EU en apoio ao pobo cubano e contra o criminal e ilegal bloqueo que sufre Cuba, ditas Mocións serán entregadas por Abeledo a Cónsul durante a visita ao noso Concello.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies