WEDNESDAY 16 JANUARY 2019

En Marea denuncia o fracaso da política industrial da Xunta de Galicia e o seu absoluto desleixo ao respecto. E é que, mentres que a Comunidade continúa padecendo unha moi preocupante sangría do seu tecido industrial, con 50.000 empregos destruídos na última década; o goberno galego opta por desentenderse da situación reducindo case á metade o orzamento destinado a políticas de emprego.

Mentres que no conxunto do estado o tecido industrial gañou máis de 60.000 postos de traballo industrial no último ano, en Galicia a tendencia foi a inversa: destruíronse 8.500. Unha preocupante tendencia ante a que a Xunta non está a actuar con contundencia. E é que, tal e como denunciou o deputado Francisco Casal este venres, logo de que o conselleiro de Industria explicase o orzamento do seu departamento para 2019 no Parlamento, dende a chegada do Executivo Feijóo a partida para políticas de emprego tense reducido case á metade; pasando dos 421 millóns de euros orzamentados en 2009 aos 263 actuais. Unha redución que resulta aínda máis sangrante ao observar o nivel de execución orzamentaria, que se situou entre o 54% e o 71% nos últimos anos, deixando sen executar un total de 756 millóns de euros entre 2011 e 2017.

“A mellor proba do fracaso da súa política industrial é a evolución do emprego. Nunca na historia ningún Goberno en Galicia tivera un balance tan negativo.Destrución de emprego que non é algo do pasado, porque a EPA recén coñecida dá un dato moi preocupante: no último ano en Galicia volvéronse a destruír 8.500 empregos industriais, mentres que no resto do Estado a industria xerou máis de 60.000 postos de traballo. Como explica este diferencial tan negativo para o nos país?”, inquire o deputado de En Marea.

A situación resulta dobremente preocupante, pois á dramática destrución do tecido industrial e dos postos de traballo súmase a crecente precariedade. “Os datos non poden ser máis desalentadores” indica Casal, que destaca que o 91% dos contratos subscritos no último ano foron temporais, “cun índice de rotación, é dicir, número medio de contratos asinados nun ano por cada traballador de 4,21, e crecendo”.

Pero onde as estadísticas son máis demoledoras é no que se refire á aos menores de 30 anos, entre os que o índice de temporalidade chegou ao 63,4%. “Quen pode facer proxectos de futuro con estes datos, como vai medrar a natalidade en Galicia?”, pregunta Francisco Casal.

En Marea destaca que, de xeito paralelo, tamén o índice de producción industrial ten sufrido un preocupante descenso. “En 2008 estabamos nun índice de 140,071, e no que vai de 2018 situámonos no 110,054. É dicir, perdemos 30 puntos na evolución histórica”. Un descenso que contradí a tendencia xeral no conxunto do estado, onde a industria está a experimentar unha recuperación que continúa sen manifestarse en Galicia coa contundencia axeitada.

Francisco Casal destaca a relación entre este panorama e o desaforado encarecemento da enerxía, que deteriora a competitividade das empresas e resulta, ademais, inasumible para unha gran parte dos fogares galegos, entre os que tamén se incrementa a porcentaxe de unidades familiares en risco de pobreza enerxética.

“De novo o Goberno da Xunta amósase totalmente insensible coa pobreza enerxética que sofren mais de 400.000 persoas en Galicia, segundo o IGE. Xa fai uns meses impediu que se debatira neste Parlamento a Proposición de Lei de En Marea para paliar a Pobreza Enerxética, e agora dotan as axudas con 1,3  millóns de euros, o que só dará para axudar a unhas 3.000 familias. Compare este obxetivo coas 400.000 persoas en pobreza enerxética. Iso si, dotan 2,4 millóns para desenvolver un ecobarrio. Onde? En Ourense, para que o seu alcalde poida ter unha baza electoral orfo como está de realidades que presentar aos seus cidadáns”.

Reclama máis investimento para I+D+I
En Marea ve necesario que o goberno galego realice, ademais, un maior esforzo inversor no que se refire ao fomento da innovación. “Pensa o conselleiro que unha economía pode avanzar e ter futuro cun investimento público en I+D+i do 0,28%?”

O deputado tamén denunciou o nulo investimento previsto para transición enerxética. “Non hai nin un euro orzamentado para paliar e prever as súas posibles consecuencias e as transformacións que se van producir. Parece que a Xunta pensa ésta vai pasar de largo en Galicia. Non pensa a Xunta de Galicia que as políticas europeas de transición enerxética van a afectar as comarcas de As Pontes e Meirama antes ou despois? Non considera que hai que ir desenvolvendo políticas, estratexias e inversións para afrontalas con tempo e con espectativas de éxito futuro?”, indica Francisco Casal.
O deputado tamén denunciou o recorte dun 32% do orzamento destinado a políticas de desenvolvemento empresarial; “é dicir, o apoio á modernización, internacionalización, mellora da competitividade, innovación e productividade empresarial”. “Renuncien a seguir coa austeridade, incrementen os orzamentos como lles permiten o Estado e a UE e doten os orzamentos desta Consellería de polos menos 100 millóns de euros máis”, reclama Casal.

Brutal descenso do orzamento de vivenda: de 162 millóns en 2010, a 83

En Marea tamén denunciou este venres no Parlamento a nefasta políca de vivenda e medio ambiente da Xunta de Galicia. Un desleixo que evidencia a falla de sensibilidade do goberno autonómico cos problemas reais da cidadanía e a súa xestión pensada para favorecer os intereses de bancos e grandes empresas.

“Reformaron a LAU para reducir a estabilidade dos arrendatarios, reducindo de 5 a 3 anos a duración minima do contrato de aluguer. Deron ventaxas fiscais aos fondos buitre para investir en vivenda para aluguer. Negáronse a cumplir simplemente a Lei de Facendas Locais para que os concellos que quixesen facelo non puidesen aplicar un recargo ás vivendas baleiras de grandes posuidores. Rescataron bancos e adquiriron con diñeiro público miles de vivendas que as entidades bancarias non querían, pero non as utilizaron para axudar á xente que as necesitaba. Permitiron coas súas decisións o que está acontecendo en Cambre, na Patiña. Pero o que nos faltaba por ver era que practicaran a coaccción e o hostigamento cunha anciá de Ourense, inquilina de renda antiga, para tratar de botala da súa vivenda nun edificio da Xunta de Galicia. 2 altos cargos declararán como imputados ante unha querela da Fiscalía”, denuncia Antón Sánchez.
O vicevoceiro de En Marea foi o encargado de lembrarlle ao titular da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a súa nefasta xestión e a distancia cada vez maior existente entre os recursos que a Xunta dispón para vivenda e os dos países europeos verdadeiramente preocupados por garantir este dereito.

En Marea considera intolerable que no 2016 a Xunta executase únicamente o 15% do Programa de Rehabilitación de Vivenda. Así como que deixase sen utilizar 3 dos 5 millóns orzamentados no seguinte exercicio. Ademais, en 2017 “o programa estrela deste goberno para mobilizar a vivenda baleira executou 10.499 euros dos 300.000 orzamentados, un “exitoso” 3,2% que deu como resultado a posta para aluguer de 16 vivendas dentro dos 53 concellos adheridos”, lamenta o vicevoceiro.

Para En Marea resulta intolerable que a Xunta deixase igualmente sen executar unha importante porcentaxe dos recursos destinados ao Programa Aluga: o 80%. Unha nefasta xestión que se extende tamén ao Bono Aluguer Social, cuxo orzamento o goberno galego executou só nun 64%.

“A vostedes nunca lles interesou defender o dereito á vivenda fronte á vivenda como negocio. No ano 2010, segundo datos do IGE, iniciáronse en Galiza 2.900 vivendas de protección, no 2015 5 e no 2016, 4. A unha distancia sideral da media estatal, entre 35 e 50 veces menos. A política liberalizadora do mercado do solo e da vivenda, a rebaixa na porcentaxe de edificabilidade destinada a Vivenda Protexida, expresada na lei 8/2012 de vivenda de Galiza, o abandono do IGVS das políticas de construción de vivenda protexida, ou a baixísima execucción, ano tras ano dos orzamentos destinados a vivenda, derivan nun mercado no que pouco mais do 4% do total de vivendas son protexidas, menos da metade da media estatal. Un fiasco sin paliativos”.

Política ambiental supeditada aos intereses económicos e empresariais
O vicevoceiro de En Marea denunciou tamén o fiasco que supuxeron as políticas do goberno galego en materia medioambiental. Un eido que para o goberno galego semella non ter máis importancia que o rédito económico que del poida extraerse. “Esta é unha Consellería supeditada completamente á de Economía e industria, á Dirección de Enerxía e Minas e ás mineiras e eléctricas. Barra libre para as empresas que agreden o medio ambiente. As denuncias do Defensor do Pueblo pola situación das louseiras en Valdeorras, da Valedora pola mina de Touro, ou da Fiscalía polo caso das minas de San Fins, así o atestiguan. As mineiras e eléctricas márcanlles o paso a este goberno”, critica Antón Sánchez, que debullou tamén as reiteradas promesas incumpridas nesta área.

O vicevoceiro de En Marea lembrou que, a pesar do seu compromiso de sacalas adiante, a Xunta de Galicia aínda non teña aprobado as Directrices da Paisaxe, que aportarían garantías ambientais que actualmente non existen á hora de permitir a implantación de parques eólicos ou minas. Igual que sen cumprir quedou a comprometida ampliación da Rede Natura; o borrador da Estratexia de Cambio Climático e Enerxía, a Lei de Patrimonio Natural; o Plan Director de Ríos de Galicia; a Oficina Técnica para a Promoción e Coordinación do Pacto dos alcaldes polo clima e enerxía de Galicia; o Plan de adaptación das costas galegas ao cambio climático; a nova Lei de Residuos;ou os Plans de recuperación, protección e conservación de especies ameazadas. A Xunta de Galicia regulou cun Decreto o seu Católogo de especies ameazadas. Sen embargo, das 74 especies en vías de extinción únicamente 2 contan con plans de protección”.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón cualificou de “pésima noticia” a aprobación da subida das peaxes da AP-9, nun país dixo, “cos salarios máis baixos” e sen alternativa a esta infraestrutura en todo o territorio. Pontón afirmou que “as forzas estais cando gobernan esquecen a Galiza e da igual que sexa o PP, PSOE ou PODEMOS”, ao final “todos nos subirían as peaxes” polo que asegurou que a única alternativa é a transferencia e apostar por una “AP-9 pública para eliminar este atraco”.

Pontón ironizou preguntando se existe algún tipo de espírito na Moncloa que fai que o novo presidente cambie radicalmente de posición e esqueza o que defendía con anterioridade como estamos a comprobar hoxe co Partido socialista de Sánchez e Caballero aprobando novas subidas das peaxes da AP-9. Hai que lembrar que o Partido socialista criticaba estas subidas cos gobernos de Raxoi e Feixóo pero ao mellor, “ese fantasma” fai que cambien de opinión.

Pontón cualificou de “nova tomadura de pelo” a subida das peaxes nunha infraestrura que non conta cunha alternativa real en todo o país. É “un despropósito” que o goberno decida esta subida cando en Galiza temos os salarios máis baixos do estado e sabendo que esta infraestrutura é clave para vertebrar o territorio, reiterou.

A portavoz nacionalista censurou que se produzan subidas nas peaxes cando AUDASA ingresa “beneficios escandalosos” mentres tanto, os gobernos de turno, sexan do PP ou PSOE acaban supeditados á defensa dos intereses da concesionaria da AP-9 e “sableando os petos de todos os galegos e galegas”.

Dende o BNG, dixo, rexeitamos esta subida e lembrámoslle ao Partido socialista que durante o goberno de Raxoi esixía que as ampliacións da AP-9 foran asumidas polo estado. Ao BNG sírvemos que o estado asuma a subida ou ben se faga cargo dela AUDASA cos seus beneficios, pero o que non nos vale é que Galiza teña as autovías máis caras de todo o estado e Europa mentres, “temos os salarios máis baixos”. Esta subida, “vai en contra da xente e da competitividade das nosas empresas”.

O BNG PIDE ELIMINAR AS PEAXES DA AP-9

Pontón, que participou nun acto organizado polo BNG, con representantes municipais dos concellos de Ames, Rois e Teo na localidade do Milladoiro, reclamou a eliminación das peaxes da totalidade da AP-9 e concretamente no tramo entre Padrón e Santiago. O alto custe das peaxes provocan o “colapso” das vías secundarias que atravesan núcleos de poboación con vías urbanas convertidas en vías de paso, incidindo na contaminación acústica e restando calidade de vida, neste sentido, propuxo liberar de peaxe este tramo para un normal desenvolvemento dos concellos e canalizar o tráfico máis pesado e perigoso por unha vía máis segura.

“O BNG seguirá reclamando unha AP-9 galega e libre de peaxes no cen por cen do seu territorio” e para isto, manifestou a nacionalista, hai que ir dando pasos como a gratuidade do tramo Padrón-Santiago e avanzou que o BNG rexistrará iniciativas no Parlamento galego nesta liña.

30 MIL VEHÍCULOS ATRAVESAN MILLADOIRO AO DÍA

Pola súa parte, o portavoz municipal do BNG no concello de Ames, David Santomil explicou que o centro do Milladoiro concentra “máis de 30 mil vehículos diarios” cun gran número de vehículos pesados por mor do incremento das peaxes da AP-9.

O BNG, dixo, leva dende anos reclamando a eliminación da peaxe entre Santiago de Compostela e Padrón como solución para derivar o tráfico de vehículos e vehículos pesados de máis de 7,5 T, 22 e máis de 30T polo corredor Pardiñas-As Galanas. Santomil lembrou que no mes de xaneiro do 2018, o concello de Ames solicitou a eliminación da peaxe no tramo Padrón-Santiago e seguiremos, manifestou, insistindo nesta reclamación porque queremos unha AP-9 galega e sen peaxes e eliminando a peaxe a Padrón estariamos resolvendo un problema que afecta tamén aos concellos de Teo, Rois e Padrón.

Temos que evitar a gran afluencia de tráfico na N-550 e no caso concreto do concello de Teo reclamar unha saída para poder derivar o tráfico do Milladoiro. Consideramos positivo derivar os vehículos de máis de 30T polo corredor Pardiñas- As Galanas pero a longo prazo, esta medida “resulta insuficiente” e require de actuación máis importantes como o desvío por unha vía de alta capacidade como a AP-9 e sen peaxes.

A portavoz nacional, Ana Pontón, participou no acto de presentación do candidato á Alcaldía de Ferrol, Iván Rivas, arroupado por militantes e simpatizantes, no que expresou o seu convencemento de que a veciñanza dará un contundente respaldo ao BNG nas eleccións municipais de 2019, por ser a única alternativa que ten un proxecto claro para sacar a cidade da súa parálise.

“Temos que darlle a volta a esta situación porque Ferrol é unha das cidades con máis potencial de Galiza, cun importante patrimonio, cunha importante riqueza na súa ría que podería aproveitar mellor, pero para iso necesitamos que no concello existan persoas con ideas claras e cun proxecto de cidade que aproveite todo o potencial que ten Ferrol”. Rivas é unha desas persoas, sinalou.

“Ademais de coñecer moi ben Ferrol, é unha desas persoa que di o que fai e fai o que di, e isto en política é moi importante porque a maior parte dos representantes fan o contrario e os que vivides aquí sabédelo moito mellor ca min, porque levamos un mandato perdido, tres anos perdidos para a cidade cun goberno que prometía cambio e que en realidade se converteu nun re-cambio das políticas da dereita que desenvolvera o anterior alcalde do PP”, criticou.

Por contra, “no BNG temos un proxecto sólido, con ideas claras para darlle dar unha nova oportunidade a Ferrol e mellorar a vida das persoas”, salientou a portavoz nacional, “queremos recuperar o casco histórico, queremos apoiar o comercio local, queremos ser un axente na dinamización económica e na creación de emprego, queremos construír un Ferrol aberto ao mar, no que o Estado deixe de ser un lastre e podamos recuperar eses con edificios hoxe en desuso”.

A dirixente do Bloque lamentou que Xunta e Concello fosen incapaces de dar solucións. “É triste pasear por un casco vello tan espectacular como o desta cidade e ver o desleixo da Xunta e do Concello, incapaces de poñer en marcha un plan de rehabilitación para recuperar Ferrol vello para as persoas e, ao mesmo tempo, convertelo nun motor de dinamización económica”, sinalou a modo de exemplo.

Pontón pediu á militancia e simpatizantes que afronten as eleccións “coa confianza e a convicción de que o Bloque vai dar un gran salto adiante”, instou a ser “inconformistas e ambiciosas” e a dirixirse ás maiorías sociais. “Estou convencida de que se facemos ben ese traballo teremos un gran resultado nas eleccións, cun BNG con máis forza no Concello, que aspira a todo e non se pon límites. Hai moito traballo por facer, pero tamén moitas ganas de ir a por todas cun proxecto claro de cidade para darlle unha nova oportunidade a Ferrol”.

Concellos BNG, marca de calidade

Pontón presumiu dos resultados dos concellos gobernados polo Bloque porque “levan anos demostrando que temos un proxecto ilusionante e transformador, os concellos BNG son unha marca de calidade e demostramos que temos alternativas aos problemas, solucións para mellorar a vida das persoas, para impulsar o comercio de proximidade, para rehabilitar cidades e vilas, capaces de coidar o patrimonio, promover a lingua e a cultura propias”.

Noa Presas: “Nos Orzamentos 2019 sobra retórica e falta credibilidade”

Para a deputada do BNG, Noa Presas os orzamentos do 2019 “carecen de credibilidade e sóbralles retórica”.

Trala comparecencia do conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, a nacionalista respondeu que as contas do Partido popular responden a “outra edición de Orzamentos de retórica camuflada con boas palabras e unha axenda neoliberal que continúa a agravar a desigualdade social”.

Afirmou que a “desigualdade e a pobreza” está a cronificarse e a fenda social foi agravada pola xestión do Partido popular no período de crise que deixou a Galiza, “nunha realidade laboral e social crítica e fráxil”. Pese as súas promesas, dixo a deputada do BNG, “hoxe hai máis paro, menos emprego e de peor calidade” que antes da súa chegada á Xunta.

Por outra banda, recalcou que os galegos e as galegas están instalados na “precariedade e con pensións e salarios que figuran entre os máis baixos do Estado”. Tampouco cesa a emigración: durante os seus gobernos tiveron que facer as maletas mais de 267.000 persoas, a inmensa maioría xente nova, que explica a aceleración dun declive demográfico que só pode ser solucionado con políticas económicas ambiciosas.

TORMENTA PERFECTA

A parlamentaria reiterou que na actualidade, “Galiza é mais desigual e está peor preparada para os próximos ciclos de recesión”. Na década de Feixóo, vostedes deixan máis sombras que luces e os novos orzamentos ofrecen “máis continuísmo, conformismo e retórica xunto a unha axenda ao ditado do capitalismo salvaxe.”

INGRESOS

Neste ámbito, explicou que o PIB medra en Galiza desde 2014 e preguntou como a pesar da recuperación económica non hai un aumento maior e non superamos aínda o limiar dos 10 mil millóns.O problema de fondo, dixo, segue a ser “o marco político e a nosa relación económica co Estado”.

Debullando os ingresos, constatase “o fracaso do paradigma da austeridade e da recentralización” que non serviu para saír da crise, porque a maioría da clase traballadora galega sigue apertando o cinto e vive peor . O paradigma da austeridade, remarcou a nacionalista, tenta xustificar un reparto inxusto do déficit, dun déficit que non causamos os galegos e galegas, senón “os rescates á banca e a xestión da crise”. Coas cifras oficiais de 2014, -último exercicio fiscal liquidado-, Galiza achegou ao Estado vía impostos 11.131 M€, mentres que transferiu pouco máis de 7.000M co actual modelo de financiamento. Se tomamos como referencia os criterios de PIB e poboación que se lle aplican a Euskadi, -que ten concerto económico-, a achega galega ao Estado sería de 630M€, o que deixa un saldo de 3.458 millóns a favor de Galiza.

A deputada tamén se referiu á política fiscal sobre a que un ano máis o Goberno galego presenta un proxecto que consolida “unha política impositiva” de carácter regresivo en contra os principios de “progresividade, redistribución e xustiza social”.

Presas mostrouse contraria a unhas contas que provocan perda de peso nos servicios públicos esencias como a sanidade e o ensino que experimentan incrementos menores á media e non reverten os fortes recortes da última década en persoal sanitario e profesorado.

Na súa intervención, a deputada tamén criticou a baixa execución dos orzamentos da Consellería de Economía, Emprego e Industria e como exemplo nomeou o Plan Galego de I+D+i. “Os orzamentos din unha cousa no papel que non nos convencen porque o resultado final é sempre peor”.

DÉBEDA VIVA

Finalmente, Presas tamén se referiu ao incremento da débeda porque, a pesar de que o goberno estima que a ratio débeda/PIB reducirase no 2019, o certo é que a débeda segue a incrementarse no quinto ano consecutivo de crecemento económico e, sumando as colaboracións público privadas que nos hipotecan ata 2040, “a finais do ano 2019, Galiza estará endebedada en 14.111,4 millóns de euros” e preguntou ao conselleiro para que endebeda a Galiza, cantos anos imos ter que pagar o aumento desta débeda? Cando deixou de ser sostible e cal é realmente a letra pequena?, concluíu

O BNG pide integrar as 139.000 persoas usuarias de POVISA na sanidade pública

A portavoz de Sanidade, Montse Prado, levou á Comisión de Sanidade do Parlamento a situación de Povisa e denunciou a posición de poder deste hospital privado na área sanitaria de Vigo. Por iso, pediu dar pasos para reverter esa situación e integrar a todas as persoas usuarias na sanidade pública.

“A preeminencia que ten Povisa no sistema sanitario de Vigo é único non só en Galiza senón no conxunto do Estado, unha dependencia dun hospital privado inaudita porque é indispensable para prestar asistencia sanitaria a 139.000 persoas que non existe en ningún outro lado”, salientou Prado, “e iso porque llo permitiron, porque foron dados pasos até chegar a esa situación”.

Por contra, o Bloque propón reverter esa dependencia até garantir que o 100% das persoas usuarias na área sanitaria de Vigo reciben asistencia nun centro hospitalario público. “Levamos anos reclamando que se dean pasos na dirección contraria e que, en vez de consolidar esa posición de Povisa, se dean pasos para que toda a poboación da área sanitaria de Vigo sexa atendida nun centro público”.

Prado instou ao xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, a aclarar a situación de Povisa despois de que insinuase na súa intervención que o que presentou a empresa privada non podía entenderse como un preconcurso. “Senón temos claro que sexa un preconcurso entón non estamos falando dunha chantaxe senón de algo máis preocupante, porque sería un cambalache e unha permisividade absoluta”, denunciou.

“Preguntámoslle claramente que están negociando con Povisa pero falou de todo menos do que están negociando”, reprochou Prado ante a falta de concreción do xerente do SERGAS.

“Preocúpame que a empresa diga que o concerto está sometido a unhas interpretacións que serían inimaxinables coas persoas do SERGAS que, no seu día, participaron na negociación dese concerto Xunta-Povisa”, indicou Prado.

En definitiva, “o que hai de fondo e que o hospital privado asinou un concerto en base a uns compromisos que non parecen estar moi claros no papel, que despois o SERGAS non está facendo a interpretación que lles convén e agora parece que desde a Consellería de Sanidade se está volvendo a interpretación do concerto que lle convén á empresa”, alegou, “iso é o que se desprende da letra pequena” e das informacións que traslada a entidade privada.

O BNG ratificou a súa “oposición rotunda” a que Povisa “reciba cada vez máis cartos” sen te claro cal é o seu destino. “Pedimos luz e taquígrafos e que non se lle pasen máis recursos públicos a esta empresa privada sen control algún, recalcou.

“Nin un euro máis a Povisa en tanto non queden clarificadas as contas e en tanto non quede blindada unha mellora na asistencia sanitaria e nas condicións laborais dos 1.400 profesionais”. En caso contrario, “a conclusión será que o PP e o SERGAS son cómplices necesarios de que Povisa reciba máis cartos exclusivamente para mellorar a súa conta de resultado”, concluíu.

A Eurocámara aprobou hoxe a resolución impulsada pola eurodeputada do BNG en representación do grupo Verdes-ALE, Ana Miranda, sobre o avance do neofascismo en Europa, con 355 votos a favor, 90 en contra e 39 abstencións. Esta aprobación abre realmente a porta á ilegalización da fundación Francisco Franco, xa que no artigo 20 do documento urxe aos Estados Membros que prohiban as asociacións e organización que fan apoloxía do fascismo e do nazismo.

“Esta é unha gran noticia para Europa, para a democracia e para o respecto aos dereitos e as liberdades”, subliñou Ana Miranda tras a votación da resolución que inicialmente foi promovida polas eurodeputadas Eleonora Forenza (GUE) e Soraya Post (S&D), e que finalmente contou co respaldo dos grupos ALDE y EPP.

No tocante ás emendas propostas polas tres eurodeputadas, resultou aprobada asemade a referida á denuncia presentada pola Fundación Franco contra o grupo de 19 activistas pacíficos que ocuparon simbolicamente o pazo de Meirás para defender a devolución deste inmoble

Igualmente saiu adiante a emenda que insta a retirar os restos do ditador Francisco Franco do Val dos Caídos e suprimir os símbolos franquistas. Ademais, a Eurocámara condenou o ataque sufrido pola eurodeputada Eleonora Forenze e parte do seu equipo a mans dun grupo neofascista.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies