A pobreza ten cara de muller: Impacto da fenda de xénero sobre a protección social

ras a reforma da protección por desemprego, no ano 2012, a redución da contía da prestación en función das horas traballadas viuse reducida, dando lugar a contías dos subsidios que en moitos casos non cobre nin as necesidades mínimas. Segundo o texto de Modepen, un 68 % das mulleres soporta a parcialidad laboral e a parcialidad nas prestacións, levándoas á máxima precariedade.