A pobreza ten cara de muller: As tarefas domésticas

Precisamos fórmulas que recoñezan o valor achegado, non só desde o punto de vista laboral, senón tamén desde o servizo que se presta ao conxunto da sociedade desde o ámbito da familia.