A pobreza ten cara de muller: A violencia patriarcal na sociedade

O fin do patriarcado, e con él, a violencia de xénero, é un traballo en conxunto pola liberación de ambos os sexos, para que o xénero non sexa condicionante nin nos indique como ser sen poder elixir libremente.