A pobreza ten cara de muller: A desigualdade no mercado laboral

Cambiar a organización social para que todas as persoas, incluídas todas as mulleres, poidan manterse nos seus postos de traballo a tempo completo de maneira continua.