Victoria Portas
Portavoz de COESPE

É preciso dar un impulso para que a cobertura na protección por desemprego aumente no curto prazo que permita aos desempregados deste país saír dos altos niveis de pobreza e exclusión social.

Na actualidade, máis do 42% dos desempregados non teñen ningún tipo de subsidio ou subsidio cando están desempregados, esta situación afecta aos mozos que entraron no mercado de traballo por man de precariedade e que recibiron como o PAE e o Prepara, agora substituído pola SED logo da resolución do Tribunal Constitucional que atribuíu a xestión das axudas ás comunidades autónomas.

Pero, sen esquecer aos mozos e mozas, é imprescindible aprobar a recuperación do subsidio de desemprego para persoas maiores de 52 anos. O chamado “estado de benestar” non pode permitirse deixar atrás un sector da poboación cuxo acceso ao mercado laboral é cada vez máis complicado. A restitución das condicións desta subvención foi un requisito permanente de sindicatos e asociacións en defensa dos xubilados e desempregados, como ou a Asociación de Vítimas do Paro, xa que afecta a un dos grupos sociais máis afectados pola crise, con maior risco de afundir as súas condicións de vida.

As medidas antisociais levadas a cabo polo goberno do Partido Popular, fixeron subir a subvención a 55 anos. Ademais, ao derrogar as reformas regresivas de 2012 e 2013, logrou unha falta de ingresos para estas persoas, a incapacidade de volver ao emprego, a caída drástica dos dereitos de pensión e, polo tanto, definitivamente as súas condicións de vida.

A través do Real Decreto 5/2013 do 15 de marzo de 2013, o Partido Popular reforzou as condicións de acceso a este tipo de prestacións e, aínda que o TSC 61/2018 declarou nulo o requisito de probar o límite dos ingresos da unidade familiar, é necesario recordemos que o fallo non tivo efectos retroactivos sobre os ficheiros procesados ​​de forma firme antes da publicación do mesmo, producindo así un agravio comparativo entre persoas con condicións iguais. Este feito foi bo nun tema de xénero, pero non o suficiente.

 

Dereito a unha pensión digna

É importante a extensión dos beneficiarios e a ampliación da duración da prestación económica, pero tamén o é a mellora dos dereitos de pensión para os que teñen que beneficiarse da subvención para persoas maiores de 52 anos.

Hai unha necesidade real e apremiante de manter os beneficios dos desempregados máis desfavorecidos e, sobre todo, impedir que sexan condenados a pensións mínimas durante o resto das súas vidas.