SATURDAY 23 FEBRUARY 2019

Archivos por Mes: agosto 2018

O BNG pide convocar todas as prazas vacantes no SERGAS e reforzar urxentemente o persoal dos PACs

A portavoz de sanidade de BNG, Montse Prado trasladou as condolencias á familia e amigos do home falecido o pasado sábado no PAC do concello da Estrada cando o único facultativo  atendía outra urxencia fora do centro. A nacionalista pide que o conselleiro Almuíña compareza no Parlamento e asuma “a gravidade deste feito, produto dos recortes do Partido popular na sanidade pública galega”.

Acompañada  de membros do colectivo de profesionais dos  PACs  da Guarda, Tui e Vigo,a parlamentaria afirmou que esta morte  “no é froito dunha casualidade, é o resultado dos recortes sanitarios do PP durante todos estes anos”. Nestes sentido instou ao titular da consellería, Jesús Vázquez Almuiña e os responsables do SERGAS a explicar no Parlamento o acontecido e asumir responsabilidades porque dende  hai meses, explicou, o persoal dos puntos de atención continuada trasladaron á administración a situación de precariedade pero o  “PP fai caso omiso das propostas e reivindicacións dos profesionais que mellor coñecen  esta realidade ”.

Para a nacionalista, o Partido popular debe convencerse que non é posible facer máis con menos e a Xunta debe abordar, sen dilación, que existe un déficit de profesionais e recursos que repercuten moi negativamente nas persoas usuarias dos PACs. Os Centros de saúde  pechados polas tardes en período estival provocan  unha sobrecarga de traballo nos puntos de atención continuada. Un traballo, manifestou a deputada, realizado “grazas ao grande voluntarismo do persoal”

Os profesionais non son substituídos, non se cobren as prazas, non se realizaron reforzos e a Xunta segue afirmando que existe un déficit de profesionais, circunstancia que a nacionalista negou porque na sanidade privada, recalcou, “este déficit non  existe” e a maior parte dos profesionais proveñen da sanidade pública pero a privada oferta mellores condicións laborais.

Prado asegurou que hai solucións pero urxe coñecer o número de prazas reais dos profesionais do SERGAS para analizar as necesidades e dispositivos a cubrir. Nesta liña, “despois de saber cales son as prioridades é preciso convocar todas as prazas vacantes no SERGAS con  emprego de calidade e estable que remate coa actual precarización”. Por outro lado, engadiu,  hai que  aumentar as prazas de formación nas universidades, as prazas MIR e restituír todos os dereitos e recursos recortados polo Partido popular nestes anos.

O Partido popular debe amosar “vontade política” e mudar o rumbo e folla de ruta para non reincidir no deterioro sanitario. Prado e anunciou que o BNG seguirá “defendendo unha sanidade pública galega e sempre de  calidade”.

Incremento dos efectivos

Pola súa parte, Carlos Gabián , profesional sanitario no PAC de Tui explicou que os puntos de atención continuada foron creados para  atender as urxencias pero non para o resto de casos que deben ser atendidos nos Centros de Saúde, sen embargo o peche de centros de Saúde pola tarde en período estival  provoca a saturación nos PACs. Gabián pediu á administración que se sente cos profesionais e escoite as súas demandas para mellorar a asistencia sanitaria. Sentímonos  maltratados e pedimos a administración que reflexione porque as quendas de traballo nos PACs cada vez son maiores, non están dotados de persoal suficiente, temos problemas de conciliación e desgraciadamente, o acontecido  no PAC da Estrada pode repetirse.

Val Miñor, Ponteareas, Cambados, A Guarda son centros que precisan reforzo ao igual  que outros PACs de áreas con grande afluencia de  turismo e celebración de festas no período do verán.

O BNG critica que a Xunta presente en agosto o proxecto para modificar a RISGA e pide a súa reformulación

A portavoz de política social do BNG,  Montse Prado rexistrou diversas iniciativas para reformular o Proxecto de decreto relativo á tramitación da RISGA. Para a deputada, a axuda para inclusión social debe estar garantida e informada porque é  un dereito cidadá e non un subsidio condicionado e ten que ser “digna, suficiente, accesible, eficaz, efectiva e sostible”. Ademais, tamén reclama ampliar o prazo de exposición  pública do Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013 do 27 de novembro, de inclusión social de Galiza, como mínimo “até o 30 de setembro e recoller as achegas aportadas polos  dos diferentes colectivos que traballan neste ámbito”.

INTERESE DO PP NO RELEVO ELECTORAL NA  CONSELLERÍA

Para a deputada, a Xunta ven de presentar con “nocturnidade e aleivosía”  en pleno mes de agosto o proxecto de tramitación da RISGA e con tan só 15 días para a presentación de alegacións. Prado afirma que non existe “ningunha xustificación” para someter a exposición pública o decreto no mes de agosto tras catro anos de retraso. Na súa opinión, o  proceder do Partido popular evidencia que quere evitar o coñecemento deste prazo de exposición pública para impedir a  presentación de emendas ou suxestións por parte da cidadanía, colectivos, entidades e profesionais que traballan no terreo da pobreza e a exclusión así como a  “nula vontade” para acadar un acordo e consenso cos distintos axentes. Por outra parte, manifesta a nacionalista,  “ o Parido popular prima a súa axenda electoral co relevo na Consellaría, diante dos intereses de miles de persoas potenciais beneficiais destas axudas”.

O BNG defenderá no Parlamento reformular o proxecto por considerar que o complemento de aluguer é insuficiente, o  acceso a unha soa RISGA por domicilio cando hai sentencias xudiciais que non avalan este requisito, e sobre todo, porque é un proxecto que “non cumpre as expectativas das persoas ás que debe ir destinado”.

O BNG, demanda da consellería de Política social a ampliación do prazo de exposición pública do proxecto,  como mínimo ata o 30 de setembro, responder a todas as alegacións presentadas ao borrador do decreto, abrir a participación dos colectivos para a elaboración do decreto e incorporar as propostas para unha “RISGA de garantía e informada, accesible, eficaz e sobre todo, digna e respectuosa coas persoas beneficiarias”.

La lucha por la transparencia gana la batalla en el Dolmen de Dombate

El Centro Arqueológico del Dolmen de Dombate ha sido objeto de numerosas polémicas desde la firma del convenio entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños. Foto: Wikipedia

La actuación firme y decidida de cuatro asociaciones de la Comarca de Bergantiños consigue que la Diputación de A Coruña vuelva a hacer pública en su web el convenio de colaboración con el Ayuntamiento coruñes de Cabana sobre este monumento neolítico de referencia en Galicia, que había dejado de estar accesible en la web para consulta pública.

Las asociaciones Salvemos Cabana, Petón do Lobo, Cova Crea y Ouriol do Anllóns han celebrado la medida como una victoria de la lucha social por la transparencia, después de más de un año de esfuerzos para conocer el contenido del documento.

Así, Salvemos Cabana presentó una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo en defensa de los derechos de la ciudadanía a conocer el citado convenio, alegando que su ocultación al público era contraria “a cualquier normativa de transparencia” y que este comportamento de los responsables de Patrimonio y Cultura del ente impedía conocer cómo se estaban empleando los recursos públicos en el recinto y los criterios de contratación de personal y actividades.

Por su parte, Petón do Lobo, Cova Crea y Ouriol do Anllóns derivaron el caso a la Valedora do Pobo y a la Comisión da Transparencia de Galicia instando a conocer en qué se estaban invirtiendo “las cuantiosas partidas económicas” percibidas cada año por el Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños “a la vista de que en el Centro Arqueológico y su entorno” se estaban desarrollando actividades “que en absoluto” guardaban relación “con el contexto prehistórico del monumento”.

LA LEGISLACIÓN VIGENTE AMPARA LA TRANSPARENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Tras conocer el resultado de sus gestiones, desde las entidades se ha insistido que tanto las leyes de estatal 19/2013 y autonómica 1/2016, de transparencia y buen gobierno indican que es fundamental proveer a la ciudadanía de toda la información necesaria “para ejerecer una labor de fiscalización de las instituciones y ejercer su derecho fundamental a la participación pública”, pues le corresponde a esta el ser “un actor fundamental en el seguimiento, control y vigilancia de la actividad de los poderes públicos”.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN PROVINCIAL DEL MONUMENTO

Efusivo saludo entre el diputado provincial de Patrimonio Xesús Nanuel Soto Vivero (a la izquierda, BNG) y José Muíño Domínguez (a la derecha, PP). Foto: Diputación de A Coruña

Para muchos vecinos, la desparición del convenio de colaboración del Dolmen de Dombate de la web del organismo provincial y la imposibilidad de conocer su contenido sólo pudo entenderse como parte del planteamiento de los diputados responsables de Contratación, Patrimonio y Equipamentos (Xesús Manuel Soto Vivero) y Cultura (Xosé Regueira Varela), ambos del BNG, de acallar las posibles críticas a su gestión, la misma que posibilitó que el Partido Popular se hiciera con el control de la planificación cultural del monumento y derivó en numerosas polémicas, como la utilización del Centro Arqueológico por parte del alcalde de Cabana José Muíño Domínguez para un evento de marcado tinte propagandístico a favor del PP en agosto de 2016, efectuado sin comunicación previa a la Diputación coruñesa como propietaria del bien cultural, y que, aún suponiendo un claro incumplimiento del convenio y motivo de rescisión del mismo, no tuvo ningún tipo de consecuencia para la gestión municipal del monumento.

El alcalde de Cabana José Muíño organizó un acto de propaganda del PP con la presencia de la Conselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez, algo que suscitó numerosas críticas y el grupo provincial de Compostela Aberta llevó al Pleno de la Diputación en septiembre de 2016. Foto: Diputación de A Coruña

O BNG pide á Xunta que abandone a súa prepotencia e negocie cos traballadores e traballadoras do 061

A portavoz de sanidade do BNG, Montse Prado asistiu hoxe á concentración dos traballadores e traballadoras do servizo de urxencias 061 que reclaman negociar medidas compensatorias ante  o traslado do servizo de Santiago de Compostela ao concello da Estrada.

Ante o edificio administrativo do SERGAS, a deputada manifestou que a Xunta debe abandonar “a súa prepotencia” e sentarse cos traballadores e traballadoras para negociar medidas contra as consecuencias do traslado do servizo entre as que destacou, o desembolso de 3.000 euros anuais por quilometraxe,   busca de vivenda e colexios e  conciliación laboral e familiar.

Concentración 061Os traballadores e traballadoras do servizo do 061 tamén reclaman que o tempo de desprazamento sexa computado como tempo laboral.

Prado recalcou que as demandas do persoal  “son xustas e razoables” e lamentou que a consellería de Sanidade non amose “vontade política” ante un problema que afecta a 190 traballadores e traballadoras que desempeñan , dixo, “ un  servizo fundamental para a cidadanía como é o das urxencias sanitarias, e polo tanto da saúde e da vida das persoas”.

A portavoz nacionalista de Sanidade criticou “a irresponsabilidade da Xunta e do SERGAS polo seu inmobilismo e a súa estratexia de dilación ante unha táboa de peticións que ten non seu poder desde maio de 2017 sen que fixeran nada por atender as demandas do cadro de persoal. Son cuestións básicas que afectan a súa vida e que deben ser atendidas”.

Amigos da Terra denuncia os descensos do nivel da auga no río Sil

O río Sil baixa estes días, e por motivo das obras de construción que se estan levando a cabo no encoro de San Pedro, falto de caudal que asegure a pervivencia da flora e da fauna do mesmo. Estes feitos que foron denunciados por un particular a Amigos da Terra e complementados por fotografías, puxéronse en coñecemento da Confederación Hidrográfica Miño-Sil para que investiguen as causas que motivaron a perda do caudal do río, e se cumpla co caudal ecolóxico.

A altura do encoro de San Pedro, nos Cañóns do Sil e onde se están a facer obras de aproveitamento hidroeléctrico por empresas privadas ás espensas das cuestionables autorizacións administrativas, baixa un pequeno caudal de augas grises que fan perigar dun modo alarmante a flora de ribeira e as especies faunísticas.

O uso das obras hidráulicas orixina de por sí, unha regulación artificial de caudais que afecta profundamente á fauna píscicola e flora de ribeira.

As obras hidráulicas son tan abundantes nesta zona dos Cañóns do Sil que a xestión dos recursos biolóxicos e hidrolóxicos deben enfrontarse con frecuencia á problemática que estas obras orixinan e en concreto, á cuantificación dos caudais circulantes mínimos capaces de mantér os ecosistemas dos tramos de río regulados.

A crecente demando social dun medio ambiente máis limpo impuxo na planificación hidráulica a consideración de que nos canles regulados circulen, a lo menos, uns “caudais ecolóxicos” ou “caudais mínimos medioambientais”. As Confederacións Hidrográficas fixan o caudal ecolóxico en base a uns criterios meramente hidrolóxicos que nada teñen que ver coa conservación do contorno do Sil. A Lei de Augas obriga á Confederación a fixar o caudal ecolóxico en todos os ríos e reflectilo nos Plans Hidrolóxicos, cousa que non sempre acontece e iso que a auga é un recurso cada vez máis escaso que debe xestionarse estritamente para a súa conservación, non so como recurso en si, senon como hábitat das diferentes especies.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies