SUNDAY 24 FEBRUARY 2019

Archivos por Mes: julio 2018

O PSdeG cualifica cun “suspenso” a política forestal do PP na Xunta

O portavoz do Grupo Parlamentario Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, cualificou hoxe cun “suspenso” a política forestal do PP na Xunta, ata o punto de que así se evidenciou nas recomendacións da propia comisión de estudo levada a cabo no Parlamento de Galicia.

Desas conclusións, como explicou o socialista, tírase “un cambio de fondo” nas políticas postas en marcha ata o de agora e a “recuperación” de medidas iniciadas polo executivo que dirixiu Emilio Pérez Touriño.

De aí que Leiceaga puxese ese “suspenso” á política forestal e contraincendios do PP, ao tempo que valorou o feito de que se dispoñan procedementos que permitan “facer seguimento” de que as medidas propostas na comisión “se levan á práctica”.

Nese punto, o voceiro socialista puxo en cuestión que ese “cambio de fondo” poida materializarse “mantendo o mesmo equipo na consellería” de Medio Rural, motivo polo cal avanzou que avaliará se a Xunta “cumpre ou non cos seus deberes”.

O BNG pide a Xunta que negocie co persoal do servizo 061 e non repita os mesmos erros que co 112

O BNG trasladou todo o seu apoio aos 192 traballadores e traballadoras do servizo de urxencias 061 que desde este 1 de agosto inician unha serie de paros e mobilizacións, ante a cerrazón da Xunta para negociar medidas que compensen o deterioro das súas condicións laborais. Un deterioro que ocasionará a decisión do Goberno galego de trasladar o servizo desde Santiago ao concello da Estrada.

Só en desprazamentos, os representantes do cadro de persoal que hoxe mantiveron un encontro coa portavoz de Sanidade Montse Prado, explicaron que supón unha media de 14.000 quilómetros anuais cun custe mínimo de 3.000 euros, que sairían dos petos dos e das traballadoras, ademais do tempo de desprazamento que demandan sexa computado como tempo laboral, como se fai en moitas empresas.

Conciliación familiar, problemas de vivenda, traslados e busca de colexios son outras das cuestión que se verían afectadas.

“Reclamamos á Xunta que negocie cos e coas traballadoras, que abandone a súa prepotencia e que escoite as demandas xustas e razoables do cadro de persoal do 061, que non se enroque e que demostre que aprenderon algo non volvendo cometer os mesmo erros que cando se produciu o traslado do servizo 112 que motivou unha folga de 83 días”, salientou Prado.

A deputada, quen avanzou que o Bloque presentará unha batería de iniciativas parlamentarias en relación a este asunto, insistiu en reclamar da Xunta e do Sergas “que non repitan a actitude mantida co servizo do 112”, ao tempo que lembrou que se trata dun servizo fundamental para a cidadanía como é o das urxencias sanitarias “e polo tanto da saúde e da vida das persoas”.

Neste sentido, Prado subliñou a “profesionalidade” dos traballadores e das traballadoras do servizo 061 que na comparecencia ante os medios de comunicación mandaron unha mensaxe de tranquilidade á cidadanía, ao asegurar que a atención das urxencias e das emerxencias está garantida en tempo e forma, aínda que outros servizos que presta o 061 si se verán afectados.

A portavoz nacionalista de Sanidade criticou “a irresponsabilidade da Xunta e do SERGAS polo seu inmobilismo e a súa estratexia de dilación ante unha táboa de peticións xusta e razoable que ten non seu poder desde maio de 2017 sen que fixeran nada por atender as demandas do cadro de persoal. Son cuestións básicas que afectan a súa vida e que deben ser atendidas”, concluíu.

A folga do persoal estatutario do 061 comeza este mércores día 1

O comité de folga do 061 anunciou hoxe que o persoal estatutario da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galiza iniciará este mércores 1 de agosto un paro indefinido unha vez que non se chegou a un acordo coa Administración a respecto do traslado forzoso do servizo dende Santiago á Estrada.

Os traballadores/as apostan por levar adiante a folga unha vez que a oferta da Xunta ás súas reclamacións non soluciona os graves prexuízos que lles ocasiona o traslado do seu posto de traballo a máis de 30 quilómetros do actual, entre os que salientan os máis de 60 quilómetros diarios de condución; a hora e cuarto diaria de desprazamento, en condicións normais de tránsito; a repercusión dese tempo engadido á xornada laboral na conciliación da vida familiar; os custos en recursos de mobilidade (combustíbel, amortización do vehículo, etc.); e o risco de sinistralidade que leva aparellada o número de quilómetros anuais que se derivan deste traslado forzado.

“A oferta feita pola Administración non compensa, nin de lonxe, os custes materiais do traslado e non ten en consideración os outros prexuízos inmateriais que repercuten nas condicións de vida dos traballadores/as”, sosteñen.

Diante disto, aseguran vérense forzados/as a manter a convocatoria de folga, que materializarán mediante paros parciais de 12:00 a 14:00 e de 19:00 a 21:00 todos os mércores, domingos e festivos. No caso do persoal da Central de Coordinación 061 de Urxencias Sanitarias, que xestiona a empresa Grupo Norte, está previsto que a folga indefinida se desenvolva mediante paros parciais todos os luns, sábados e festivos de 12:00 a 14:00 horas e de 19:00 a 21:00 horas a partir do 4 de agosto.

Ademais, critican que a resposta da Xunta fose o establecemento duns servizos mínimos do 100%, que na práctica supón a negación do dereito de folga. Lembran que existe xurisprudencia da sala do contencioso do Tribunal Supremo que establece que é desproporcionado fixar uns servizos mínimos nesta porcentaxe, incluso si se trata dun servizo de urxencias, xa que a existencia dun servizo esencial non constitúe por si soa unha razón suficiente para o establecemento dos servizos mínimos do 100%

O alto tribunal tamén estableceu que non cabe fixar os servizos mínimos nun 100%, incluso no ámbito das urxencias, pois iso equivale a cercenar o exercicio do dereito a folga, e que alcanzar o nivel de rendemento habitual equivale a impedir o dereito a folga.

Acordo co persoal laboral

Dende o comité de folga indican que puxeron estas consideracións en coñecemento da Administración nas alegacións presentadas aos servizos mínimos, sen obter resposta algunha a poucas horas do inicio da folga. “Unha mostra máis de falta de consideración cara aos traballadores/as, consonte coa actitude da Administración en todo o proceso de toma de decisións sobre a conveniencia ou non do traslado, e das condicións en que debe facerse para que supoña unha mellora na prestación do servizo. Unha mellora que a día de hoxe, coas condicións coñecidas non queda garantida”.

Finalmente, amosan a súa satisfacción polo acordo acadado entre os compañeiros/as laborais e a Xunta sobre as súas condicións do seu traslado, “e lamentamos que non teña a mesma sensibilidade á hora de atender as reivindicacións do persoal estatutario do 061, que representa preto do 95% do persoal afectado polo traslado”.

Axentes forestais e medio ambientais denuncian a Medio Ambiente na Inspección de Traballo por vulnerar a seguridade laboral

A representación da CIG e da UGT no colectivo de axentes forestais e medio ambientais presentou hoxe denuncias nas catro delegacións provinciais da Inspección de Traballo contra a Consellaría de Medio Ambiente por incumprimentos en materia de protección e seguridade no traballo. Dende a representación sindical reclámanlle á autoridade laboral que corrixa canto antes as “graves deficiencias” detectadas.

Os axentes solicítanlle á Inspección que inste o departamento autonómico a cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais e actúe de xeito inmediato para corrixir as “graves deficiencias” denunciadas. Ao mesmo tempo, dada a gravidade dos feitos denunciados e a posibilidade de que se poidan producir danos ás persoas, reclaman “celeridade e acción inmediata” no traballo inspector e na aplicación das medidas cautelares que procedan.

Nos escritos presentadas lembran que a Consellaría conta cun documento de avaliación de riscos laborais para o persoal de campo do Servizo de Conservación da Natureza no que se recollen as medidas correctoras que se deben aplicar para reducir ou minimizar os riscos aos que está exposto tanto o persoal funcionario como o laboral adscrito ao este servizo. “Mais a día de hoxe seguen sen aplicarse moitas das medidas previstas no Plan de Acción, supoñendo un risco para a seguridade e saúde laboral dos traballadores/as”.

Entre os incumprimentos, citan que non se lles informase aos axentes dos riscos do seu posto de traballo, agás aos que se encargan de tarefas concretas como a vespa velutina. Tampouco se lles proporciona formación en materia de prevención dos riscos inherentes ás súas funcións, nin se lles formou en técnicas de afrontamento de condutas agresivas e conflitos nin en técnicas de captura de animais, coidados e forma de actuación.

Non se lles dotou de EPI contra eventuais riscos biolóxicos ou químicos aos que podan estar expostos/as e tampouco do material que establece o Plan, como luvas, lentes ou calzado axeitado. Na entrada e saída das granxas ou explotacións gandeiras non se toma ningunha medida hixiénica que minimice riscos de contaxio de enfermidades nin a súa exportación fora da explotación. Nin se colocan calzas, funda ou se realiza ningún protocolo hixiénico.

O persoal tamén carece de formación en riscos biolóxicos derivados da manipulación de animais e cadáveres de animais. Non se dotou a cada oficina de redes e útiles para manipular animais silvestres; no caso das serpes non hai pinzas axeitadas para manipulalas, así como luvas para evitar mordeduras no seu manexo. Non se formou os traballadores/as en técnicas de captura, coidados e forma de actuación.

Golpes de calor

Tamén se denuncia que non se estableceu ningunha medida concreta para evitar problemas de saúde ou accidentes debido a temperatura ou outras variábeis climáticas, polo que o persoal non ten formación nin información para prever un golpe de calor ou hidratarse axeitadamente; os vehículos non teñen cadeas ou sistemas para evitar escorregamentos na neve, e moitos deles levan rodas de estrada para circular polo monte; e tampouco se organiza o traballo tendo en conta os rigores climáticos, e moitas veces trabállase en solitario xa que non se cobren permisos, vacacións, baixas nin vacantes, o que minguou considerabelmente o cadro persoal.

O persoal carece de cascos para evitar golpes por caídas de obxectos na realización de tarefas concretas ou na entrada en instalacións como obras de estradas, vías e infraestruturas hidráulicas ou cortas de árbores. Tampouco ten formación en primeiros auxilios nin evacuación.

Nos escritos presentados na Inspección tamén se lembra que a pesar de que o persoal de conservación da natureza traballo só moitas veces, no medio natural e en situación de illamento, non esta prevista ningunha medida de seguridade para detectar un problema de saúde ocasionado durante a actividade laboral ou un accidente. <<De acontecer pode estar toda a xornada incomunicado/a>>, denúnciase.

Tampouco existe unha obriga ou protocolo claro da necesidade de traballar en parellas, non se cobren as vacantes, baixas nin vacacións. Non se establece un cadro de persoal derivado da necesidade de traballo en parellas, ademais de se amortizaren prazas nos últimos anos.

Dende o apagón analóxico de 2016 o persoal carece de emisoras para a comunicación, o que é especialmente perigoso en zonas de sombra para teléfonos móbiles.

Nas funcións que os axentes ambientais realizan sobre o control da actividade cinexética non teñen activada a día de hoxe ningunha medida de seguridade persoal, como chalecos antibala.

Os vehículos non están perfectamente identificados como axente de autoridade e presentan importantes deficiencias derivadas da falta de mantemento.

Moitos dos traballadores/as carecen de acreditación que os identifica como axentes da autoridade

Os excesos horarios son fonte continua de conflito do persoal, xa que producen alteracións do sono, desgaste e elevado cansazo.

Outros incumprimentos perigosos

Dende hai uns anos tampouco se permite a adaptabilidade ou flexibilidade horaria para permitir a conciliación da vida laboral ou familiar. As vacacións ou outros permisos están a ser cuestionados e negados polas xefaturas territoriais e de servizo de persoal sen xustificación ou sen estar vinculadas á carga de traballo, o que crea un mal ambiente laboral.

Os accidentes derivados do control da caza e outras agresións sufridas polo persoal nos últimos anos son unha preocupación continua xa que a Xunta non tomou ningunha medida para evitar estas situacións.

Finalmente, denúnciase que os axentes forestais e ambientais teñen entre as súas funcións a de dirección técnica de extinción, polo que existe unha asignación temporal de reforzo no verán dalgúns axentes dende o servizo de conservación da Consellería de Medio Ambiente cara ao servizo de prevención e extinción de incendios forestais da Consellería do Medio Rural. <<Esta asignación que se realiza todos os anos faise improvisadamente, sen formación en materia preventiva nin actualización de coñecementos en materia de coordinacións do SPDCIF, sen EPI adecuado e en tempo e forma inadecuado>>.

Xuntanza coa Administración

Por outra banda, as organizacións sindicais con representación entre o colectivo de axentes forestais e medio ambientais están chamadas este martes a unha xuntanza en San Caetano co director xeral da Función Pública para abordar a proposta de acordo sobre as condicións de traballo achegada pola Xunta e que motivou a convocatoria de mobilizacións e dunha folga que comezará este mércores día 1. Dende o comité de folga (CIG e UGT) critican que a un día de iniciarse o paro indefinido a Administración aínda non se teña posto en contacto con eles/as.

A CIG confirma que a Consellaría inflou as prazas convocadas nas oposicións docentes deste ano

Un 16% das prazas convocadas nas oposicións docentes deste ano quedaron sen cubrir, fundamentalmente as de promoción interna e certas especialidades de Secundaria e de Formación Profesional. Así o denunciou onte o secretario xeral da CIG-Ensino, Suso Bermello, na presentación dun estudo sobre os resultados dun proceso que vén de finalizar o pasado 20 de xullo e que estivo cargado de queixas. Neste sentido, esixiulle á Consellaría “que tome medidas efectivas para que se cumpra a normativa e se garanta a transparencia nas vindeiras convocatorias no que respecta, sobre todo, ao nomeamento, á carga de traballo e aos criterios de avaliación empregados polos tribunais”.

Así mesmo, a CIG-Ensino volverá pedir un acordo de estabilidade para o persoal interino que quedou nunha situación máis vulnerábel despois deste proceso e un aumento dos cadros de persoal docente que permita incrementar o número de interinidades de cara ao vindeiro curso.

Unha vez rematado o proceso de oposicións docentes no que participaron 16.600 persoas en Galiza, a CIG-Ensino, por medio do seu secretario nacional, Suso Bermello, presentou os resultados dun estudo no que se constata que a Consellaría vendeu un número “histórico de prazas” inflado artificialmente.

Segundo explicou Bermello, “máis da sexta parte das 2050 prazas convocadas quedaron sen cubrir tras a artimaña da Xunta de ofertar 262 prazas de promoción interna, das que o 92% quedaron desertas”. Malia saber que ao cambio de corpo A2-A1 apenas se presentan aspirantes, este ano o departamento de Román Rodríguez incrementou a oferta desta modalidade de acceso para poder falar de cifras totais superiores ás 2000 prazas, “o que se demostrou como unha falacia”, en palabras do responsábel da CIG-Ensino.

Pero aínda descontando esas 262 prazas de promoción interna (das que só se adxudicaron 21), nas oposicións xerais (acceso libre e quenda de discapacidade) houbo 86 prazas (máis do 5% do total) que quedaron desertas: 18 na especialidade de francés do corpo de mestres/as (2,6%) e 68 nas especialidades de secundaria (por riba do 7%).

Neste último caso destacan especialmente varias especialidades da FP como Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos con 10 (un 66% sen cubrir), Procesos Sanitarios con 12 (un 55% sen cubrir), Estética con 10 (50% desertas), Procedementos Sanitarios e Asistenciais con 10 (o 25% vacantes) e Servizos de Restauración con 7 (32%). E nas de Secundaria (ESO e BAC) destacan Matemáticas con 9 prazas (case un 6%), con prazas desertas por terceira convocatoria consecutiva, ou Física e Química, con 4 (un 4,5%).

Ausencia de concurso-oposición

Bermello tamén foi moi crítico con outra cuestión que causa indignación entre o profesorado interino e substituto. Fronte ás especialidades de Inglés e Organización e Xestión Comercial, nas que si houbo un verdadeiro proceso de concurso oposición, salientan moitas “nas que só superou a fase de oposición o mesmo número de persoas ou incluso menos que prazas había convocadas”. É o caso de Lingua Castelá, Orientación, Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos, Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos, Procesos Sanitarios, Sistemas Electrotécnicos e Automáticos, Estética, Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos, Procedementos Sanitarios e Asistenciais e Servizos de Restauración. No resto de especialidades de Secundaria o número de aspirantes aprobados a maiores das prazas convocadas foi mínimo (entre 1 e 3 aspirantes).

No corpo de mestres/as, pola contra, si se pode falar de concurso-oposición, coa única excepción de Francés, onde non se cubriron as prazas. Nas demais, o número de persoas opositoras que acceden ao concurso supón nalgunhas especialidades como Infantil duplicar o número de prazas.

A CIG-Ensino xa alertara sobre a falta de aplicación real nestes últimos anos do concurso-oposición. “As cifras veñen de novo a confirmar a nosa queixa”. Neste caso pódese atribuír unha responsabilidade directa dalgúns tribunais. “Non semella produto da casualidade que en moitos deles só superen a 2ª proba o mesmo número de persoas que prazas hai ou con apenas diferenza entre ambas cifras”.

Limpeza e obxectividade

Estes datos contrastan precisamente con aqueloutras especialidades tanto de secundaria como de mestres/as nas que non se produce esta situación, que desde a CIG-Ensino censuramos”, indicou. Así, quixo puntualizar que “non se trata de incumprimento da norma, senón do respecto ás regras do xogo e ao criterio de ingreso na docencia, fundamentado historicamente no valor do concurso ao par da oposición, que nos últimos anos non se está a garantir de forma xeneralizada en Galiza”.

Unha das causas que explica que aproben tan poucas persoas a fase de oposición é a criba que se produce na primeira proba (que consta dun exame práctico e doutro teórico nos que é preciso obter de media ponderada un 5). Así, a maioría dos aspirantes non poden demostrar a súa capacitación pedagóxica nas probas propiamente relacionadas co seu labor docente: a presentación dunha programación e dunha unidade didáctica.

Neste caso, segundo a análise que fai a CIG-Ensino, “a responsabilidade recae case en exclusiva nas mans da Consellaría, que se negou a atender algunhas das nosas propostas na negociación da convocatoria (reducir a ratio de aspirantes por tribunais, liberar os tribunais do traballo de baremación dos méritos para ter máis tempo, etc.). Tamén é responsabilidade da Consellaría velar pola transparencia en todas fases do proceso para evitar a desconfianza e as denuncias do persoal opositor”.

Así, mencionou unha serie de medidas que poden redundar nunha maior limpeza e obxectividade das oposicións e que xa lle foron reiteradamente propostas á administración: o nomeamento por sorteo das presidencias dos tribunais (que nalgúns casos repiten ano tras ano con efectos nada positivos); garantir o anonimato das probas, nomeadamente da primeira parte; baremación de méritos por unha comisión técnica e transparencia absoluta no traballo dos tribunais (publicación de notas, instrucións, criterios de avaliación, resposta aos recursos presentados, etc.).

Acordo de estabilidade

A Consellaría ofreceu estes días o dato de que a porcentaxe de persoal interino que tería aprobado sería do 40%. A falta de coñecer como computa exactamente este colectivo (se leva traballando anos, meses ou días), á CIG-Ensino preocúpalle “a situación na que poidan quedar nalgunhas especialidades estes compañeiros e compañeiras, ao tempo que noutras moitas só se evitará o desemprego ou pasar a substitucións se o número de xubilacións se incrementa nos próximos meses”. Pero paliar esta situación tamén está nas mans da Consellaría.

É preciso ter en conta a realidade deste colectivo en cada especialidade á hora de convocar prazas, que non se fai, e negociar un acordo de estabilidade para quen non aprobe as oposicións, especialmente para as persoas cunha idade avanzada ou cunha dilatada experiencia profesional. Segundo lembrou Bermello, “até o momento a Consellaría negouse en banda a abrir esta negociación, contando coa complicidade dos demais sindicatos da Mesa Sectorial. Polo que a nós respecta seguiremos trasladando estas demandas en todos os órganos nos que temos representación, apelando á responsabilidade dos demais actores”.

Porén, hai outra solución que permitiría garantir o posto de traballo das persoas que nos últimos anos prestaron servizos para a Consellaría á vez que se daría entrada a moitos opositores e opositoras que nunca traballaron. “Se recuperamos os 3000 postos docentes que se recortaron durante o goberno Feijóo, reducindo, por exemplo, o número de alumnado por aula, permitindo os desdobres e recuperando a xornada lectiva de 18 horas en Secundaria e 21 en Primaria, como xa están a facer noutras CCAA e como ademais se vai facilitar, no caso de secundaria, mediante unha nova Lei do Ministerio que anulará o RDL 14/2012, aumentaríanse os cadros de persoal para o vindeiro curso e polo tanto o número de interinidades necesarias para seren cubertas”, apuntou.

Cambio no modelo de acceso

Ante as deficiencias do proceso e o malestar amosado por boa parte dos aspirantes nos últimos anos, a CIG-Ensino solicitoulle na primeira reunión que mantivo coa nova ministra de Educación e FP o pasado 26 de xullo un cambio do modelo de acceso. “Porén, o escaso interese amosado polo ministerio fainos ser escépticos con que se vaia afrontar esta modificación”.

Neste senso, lembrou que “a atadura que implica o acordo mal chamado de “estabilidade” dos sindicatos estatais no marco global da Función Pública estatal, así como a propia aritmética parlamentaria fan pensar que non se van introducir cambios e que, se se fan, van ser mínimos e non van entrar no fondo da cuestión. Semella que non só rexeitan a nosa proposta de dobre vía de acceso senón outros cambios menores como que as probas non sexan eliminatorias que, en todo caso, non servirían para garantir a blindaxe da fase de concurso”, sentenciou.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies